poslovne edukacije

Javna nabava: Nabava medicinskih proizvoda kroz praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Četvrtak, 30. 06. 2016. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava