poslovne edukacije

Javna nabava medicinskih proizvoda

Četvrtak, 30. 05. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava