Javna nabava: Korigirane vrijednosti EU pragova, Registar ugovora, Središnja i zajednička nabava, e-Certis, e-Žalba

Četvrtak, 27. 02. 2020. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava
Želite li primati obavijesti o novim edukacijama koje objavimo? Želim Ne hvala