Javna nabava: Izrada ponude, Primjena čl. 293, 263, 289, 294 ZJN 2016, Praksa DKOM-a, e-Certis

Četvrtak, 09. 05. 2019. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava