poslovne edukacije

Javna nabava: ESPD obrazac, okvirni sporazum, pregovarački postupak i izmjene ugovora

Četvrtak, 25. 01. 2018. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava