poslovne edukacije

Izrada analize koristi i troška - CBA Cost Benefit Analysis

Petak, 09. 10. 2020. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava