poslovne edukacije

IPA IV - Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Utorak, 22. 01. 2013. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava