Instrumenti osiguranja plaćanja (mjenica, zadužnica, bankarska garancija, fiducij)

Četvrtak, 15. 03. 2012. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava