poslovne edukacije

Instrumenti osiguranja plaćanja i prisilna naplata potraživanja u zemlji i Europskim platnim nalogom u EU

Srijeda, 22. 03. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava