poslovne edukacije

Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja

Srijeda, 18. 10. 2023. | 09:0016:00

Jelena Čuveljak 

sutkinja Visokog trgovačkog suda Repubike Hrvatske

Hotel Westin

Kršnjavoga 1, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

16

Kotizacija

212,36  (1.600,03 kn)

+ PDV

Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja

Seminar instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja predstavlja prednosti i nedostatke instrumenata osiguranja plaćanja, te daje pregled načina za naplatu potraživanja. Ciljevi su upoznavanje s instrumentima osiguranja plaćanja i razumijevanje temeljnih pojmova kako bi osiguranjem plaćanja kod sklapanja različitih trgovačkih ugovora bila postignuta ekonomska efikasnost.

Sklapanjem različitih ugovornih odnosa se ostvaruje ekonomska efikasnost, no potrebno je i osigurati naplatu za izvršene usluge odnosno prodanu robu. Stoga će se na ovom seminaru ukratko objasniti mogući instrumenti osiguranja plaćanja kako bi se sudionici mogli u poslovanju koristiti različitim, svrsi primjerenim, instrumentima osiguranja plaćanja.

Kako je riječ o iznimno velikom broju mogućih sredstava osiguranja, svrha je ovog seminara poduzetnicima dati pregled postojećih instrumenata te ukazati na njihove prednosti i nedostatke, kako bi se moglo postaviti poslovanje te ukazati o čemu sve trebaju razmišljati kod prodaje kako bi od kupca prikupili informacije i sredstva osiguranja koja su ključna za uspješnu naplatu.

Namjena

Seminar je namijenjen kako pravnicima tako i svim drugim osobama koje u gospodarskoj djelatnosti sudjeluju kako u prodaji tako i u nabavi te naplati potraživanja jer nije dovoljno samo prodati proizvod ili izvršiti uslugu nego je istu potrebno i naplatiti.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Iz programa seminara

 • Osiguranje plaćanja - stvarnopravna i obveznopravna sredstva
 • Jamstvo, Cesija
 • Zadužnica
 • Uputa (asignacija) i ugovorne klauzule plaćanja
 • Vrijednosni papiri, pojam, dioba, prenošenje, amortizacija
 • Mjenica i ček
 • Akreditivi, Standby akreditiv, bond
 • Bankarske garancije, vrste
 • Međunarodna pravila za bankarske garancije na prvi poziv
 • Prevare kod bankarskih garancija i akreditiva
 • Naplata (inkaso)
 • Ugovor o factoring i Ugovor o forfaitingu
 • Escrow računi

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

PREDAVAČ: Jelena Čuveljak

Jelena Čuveljak
sutkinja Visokog trgovačkog suda Repubike Hrvatske

Dr.sc. Jelena Čuveljak je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga je kao sudački vježbenik Županijskog sud u Zagrebu položila pravosudni ispit. Titulu magistra znanosti je stekla kao stipendista Zaklade Zlatko Crnić obranivši radnju „Osiguranje plaćanja prenosivim akreditivima,“ dok je doktorat znanosti stekla 2013. godine obranivši radnju „Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja". Od 1993. godine radi u pravosuđu a 2002. godine je imenovana sutkinjom Trgovačkog suda u Sisku koji je kasnije spojen sa Trgovačkim sudom u Zagrebu. Od 2015. godine je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Od 2014. je uvrštena na listu arbitara sa i bez međunarodnog obilježja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Sudjelovala je na brojnim seminarima i radionicama kao učesnik i kao predavač i to iz područja ugovornog prava, trgovačkog prava, stečajnog prava i parničnog postupka. Objavila je više od sto stručnih i znanstvenih radova iz predmetnih područja te je autor i koautor više knjiga.

Broj sudionika/prijava