poslovne edukacije

Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja

Četvrtak, 29. 04. 2021. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava