poslovne edukacije

III. Konferencija za ljudske potencijale: Health management u organizacijama i dobrobit zaposlenika

Srijeda, 14. 11. 2018. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava