poslovne edukacije

Gejmifikacija u radnom okruženju

Četvrtak, 05. 04. 2018. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava