Digitalni marketing i AI - trendovi u 2023. godini

Četvrtak, 31. 08. 2023. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava