poslovne edukacije

B2B - Vođenje ključnih kupaca

Srijeda, 23. 03. 2022. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava