poslovne edukacije

Autorska prava na arhitektonskoj projektnoj dokumentaciji

Srijeda, 20. 09. 2017. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

+ PDV

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava