Agencijski alati za oglašavanje na Facebooku i Instagramu

Srijeda, 13. 05. 2020. |

 

Hotel Sheraton

Kneza Borne 2, Zagreb

Maksimalan broj sudionika

Kotizacija

U cijenu je uračunat PDV.

PREDAVAČ: Broj sudionika/prijava