Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Uloga HR-a u vremenu disrupcija

Predavač

Iva Maksimović

Svrha seminara

Kako se mijenja tržište rada, tako se mijenja i uloga te fokus HR-a. Ankete dosljedno pokazuju da, neovisno o vrsti promjena na tržištu rada, menadžment uvijek ima isto očekivanje od HR-a: pravovremeno praćenje globalnih trendova te unapređivanje lokalnih HR praksi na način da stvaraju dodanu vrijednost.

Dodana vrijednost HR-a je često neopipljiva pa ju može biti teško ostvariti ako kao HR-ovci nemamo jasnoću koju dodanu vrijednost stvaramo te kako ju učiniti opipljivom menadžmentu.

Ako gledamo kroz povijest uloga HR-a se mijenjala od kadrovske (service driven), preko aktivnog upravljama ljudi (proces driven na operativnoj razini), strateškoga upravljanja/razvoja ljudi (proces driven na strateškoj razini) do HR-a nove generacije u vremenu disrupcija (insight driven).

Tijekom seminara ćemo kroz konkretne prikaze slučaja određivati ulogu HR te koliko je prilagođena konkretnom poslovnom kontekstu. Također, povezat ćemo ulogu HR sa specifičnim kompetencijama koje omogućuju uspješno djelovanje HR-a u vremenu disrupcija. Polaznici će moći napraviti samoprocjenu te osmisliti kako nastaviti graditi svoje HR snage.

Namjena

Seminar je namijenjen osobama koje su na početku svoje HR karijere, onima koji tek žele ući u HR svijet, ali i onima malo iskusnijima koji žele odvojiti vrijeme za sustavno sagledavanje svoje trenutačne HR uloge.

Način realizacije

Interaktivno predavanje, diskusije, primjeri iz prakse, individualne i grupne vježbe i testovi, studije slučaja, analiza, izvještaji o svjetskim HR praksama.

Iz programa seminara

  • Prikaz slučaja različiti HR uloga
  • Analiza temeljnog kompetencijskog modela za pojedini model HR-a
  • Objašnjenje modela kompetencija za HR budućnosti
  • Samoprocjena vlastitih kompetencija
  • Izazovi u razvoju i primjeni pojedine kompetencije
  • Plan razvoja i primjene pojedine kompetencije

Predavač

Iva Maksimović je svoj edukativni, savjetodavni i dijagnostički rad započela prije 14 godina kao školski psiholog. U organizacijsku psihologiju ulazi prije 9 godina kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje gdje radi na procesima regrutacije i selekcije, profesionalnog usmjeravanja, edukacije i razvoja. Kao dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevex širi iskustvo rada na procesima regrutacije i selekcije, edukacije i razvoja djelatnika u maloprodajnom okruženju. Kao HR Business konzultant  u firmi Ramiro d.o.o. pet i pol godina je radila na na projektima organizacijskog razvoja te profesionalnog i osobnog razvoja zaposlenika u praktički svim granama privatnog sektora te različitim organizacijama javnog sektora. Iva trenutačno radi kao HR Business Partner u internacionalnoj IT firmi ASEE na organizacijskom razvoju firmi koje su tek akvizirane. Drugim riječima, aktivno radi na upravljanu promjenom, postavljanju organizacijskog dizajna, razvoju organizacijske kulture te razvoju, uvođenju i praćenju svih HR procesa.

Završila je peti stupanj CHRM-a (Certificate In HR Management) pri CIPD-u (Chartered Institute of Personnel and Development), jedne od vodećih svjetskih profesionalnih organizacija za HR i razvoj zaposlenih. Certificirani je HNLP Trener i Coach. Završila je drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija, a trenutačno pohađa 3 stupanj edukacije za tjelesno orijentiranog psihoterapeuta pri IPD (Integrative Personal Development) centru.

Vrijeme

srijeda, 16.11.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1300,00 HRK
Za prijave i uplate do 16.8.2022. odobravamo popust i kotizacija iznosi 1.300,00 + PDV, redovna kotizacija je 1.506,90 HRK + PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Uloga HR-a u vremenu disrupcija
Vrijeme srijeda, 16.11.2022. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.