Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Strategije i taktike poslovnog pregovaranja

Predavač

Snježana Kupres

Svrha seminara

Pregovarački proces sastoji se od dvije faze: faze pripreme i samog pregovaračkog razgovora. Dobra priprema gotovo je pola pregovaračkog procesa.

Na seminaru ćemo govorit o tome kako se pripremiti za pregovore te kako voditi pregovore u željenom smjeru.

Priprema uključuje  definiranje jasnog cilja što pregovaranjem želimo postići kao ipostavljanje najniže granice u pregovorima “ Bootom line”.

U pregovorima možemo postići cilj, no isto tako postoji mogućnost da cilj ne postignemo.

Što ako ne uspjiemo? Razvijanje alternative “BATNA” ( The best alternative to negotiated agreement) je element o kojem treba voditi računa. Što imamo jaču alternativu jača nam je i pregovaračka pozicija.

Često se spominju win/win pregovori u kojoj obje strane dobivaju - je li to moguće i kako ?

Win/ win pregovaranje temelji se na suradnji. Kako potaknuti na suradnju drugu stranu?

Osnovni koraci pregovaranja temeljenog na suradnji je pregovaranje u kojem odvajamo osobu od problema, fokusirani smo na interese, iznalazimo opcije i postavljajmo jasne kriterije i standarde.

Početak pregovaračkog procesa određuje često i smjer pregovora. Emocije i mentalne barijere pregovarača mogu pregovaranje odvesti u neželjenom smjeru i često su barijera uspješnog pregovaranja. Građenje odnosa razumijevanja na početku stvara razinu povjerenja u kojoj pregovaračke strane otvorenije izražavaju svoje interese i otvorenije su za postizanje dogovora.

Rapor je vještina koja omogućava građenje odnosa uzajamnog razumijevanja i razmatranja različitih gledišta.

Taktike ponašanja u pregovorima ovise i o tome tko je na suprotnoj strani. Vješt pregovarač je ujedno i izvrstan komunikator koji se koristi jezikom utjecaja. Svaka taktika se sastoji od pitanja i vođenja razgovora u smjeru postizanja rješenja bez obzira radi i se o pregovaranju o cijeni, uvjetima, davanju ustupaka i slično.

Namjena

Seminar je namijenjen poslovnim ljudima svih nivoa rukovođenja i poslovnog iskustva

Način realizacije

Interaktivno predavanje, diskusije, primjeri iz prakse, individualne i grupne vježbe i testovi, studije slučaja, analiza.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak
II dio od 13:15 do 16:00

Iz programa seminara

  • Priprema - Bottom line, BATNA, ZOPA
  • Pregovaranje temeljeno na suradnji
  • Početak pregovora -uspostavljanje odnosa razumjevanja
  • Taktike pregovaranja i jezik utjecaja

Predavač

Snježana Kupres, NLP i prodajni trener, medijator. Svoje 25-ogodišnje prodajno iskustvo, od čega 19 na izvršnim pozicijama, i 10-ogodišnje iskustvo u podučavanju odraslih stjecala je u Zagrebu, Kuala Lumpuru, Singapuru, Londonu i Ženevi. Nakon rada za Malaysia Airlines i Tal Aviation Group u segmentima prodaje i marketinga, počinje podučavati i obrazuje se za Sales Excellence u Londonu, NLP certificiranog trenera te izmiritelja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje. Priprema i izvodi edukacije iz područja: prodaje, pregovaranja, komunikacijskih vještina, vještina prezentiranja, socijalnih kompetencija, BMC ( Business Model Canvas), NLP praktičarski program, Growth Mindset program, Go to marekt strategy program.

Vrijeme

četvrtak, 27.10.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1300,00 HRK
Za prijave i uplate do 16.8.2022. odobravamo popust i kotizacija iznosi 1.300,00 + PDV, redovna kotizacija je 1.506,90 HRK + PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Strategije i taktike poslovnog pregovaranja
Vrijeme četvrtak, 27.10.2022. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.