Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Specijalist za prodaju - Business Model Canvas

Predavač

Snježana Kupres

Iz programa seminara

Rad u prodaji zahtjeva proaktivno djelovanje; od iznalaženja novih skupina kupaca koji će kupovati postojeće proizvode i usluge, prilagođavanja usluga potrebama sadašnjih i potencijalnih kupaca, te stvaranja onih vrijednosti koje će privući kupce i potaknuti ih na kupovinu.

Platno poslovnog modela je vizualni alat koji na jednostavan, intuitivan i razumljiv način opisuje poslovni model i potiče inovativan pristup. Korištenjem platna poslovnog modela ispitujemo logiku, isplativost, ideje ili projekta, definiramo ciljanu skupinu, kanale prodaje, odnose sa ciljanim skupinama i ono najvažnije vrijednosti koju će kupci, klijenti, korisnici žele platiti.

Platno poslovnog modela omogućava i jasno prezentiranje projekata  - fokus na širu sliku, iznošenje važnih detalja, eliminacija nevažnih detalja.

Teme:

 • Što je poslovni model i zašto je važan u prodaji, te kako ga koristiti?
 • Devet blokova poslovnog modela:
  • Ciljana skupina
  • Ponuda vrijednosti
  • Kanali
  • Odnosi
  • Struktura prihoda
  • Ključni resursi
  • Ključne aktivnosti
  • Ključni partneri
  • Struktura troškova

Vrijeme

četvrtak, 4.2.2021.

Mjesto

Hotel Westin, Kršnjavoga 1, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Specijalist za prodaju - Business Model Canvas
Vrijeme četvrtak, 4.2.2021.

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.