Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Pripreme za završni račun 2021. godine i porezne aktualnosti

Predavač

Tomislav Zaleznik, Ana Luburić, Paula Marić, Marko Karačić, Andrea Poštolka

Svrha seminara

Seminar „Priprema za završni račun 2021. godine i porezne aktualnosti“ bavi se praktičnim pitanjima sastavljanja završnog računa. Tijekom seminara analizirat će se preporučeni koraci sastavljanja završnog računa te skrenuti pažnja na najčešće greške i propuste iz prakse. U drugom dijelu razmatrat će se porezni aspekt završnog računa zajedno s mogućnostima porezne optimizacije. Na kraju će se dati osvrt na trenutne porezne aktualnosti.

Cilj seminara je polaznicima skrenuti pažnju na specifična znanja potrebna kako bi se ispravno sastavio završni račun te obrazac prijave Poreza na dobit, kao i na zakonske mogućnosti umanjenja porezne osnovice te korištenja svih propisanih olakšica. Kroz seminar će se obraditi najčešći primjeri iz prakse. Isto tako, polaznicima je ostavljena mogućnost interaktivnog sudjelovanja u predmetnoj tematici te postavljanja pitanja predavačima.

Namjena

Seminar je namijenjen revizorima, računovođama, poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, vlasnicima i direktorima društava, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, voditeljima financija i računovodstva u poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom.

Iz programa seminara

I. Osnovne kontrole aktive i pasive prije sastavljanja završnog računa

  • Dugotrajna imovina – amortizacija, otpis imovine, udjeli i ostalo
  • Kratkotrajna imovina – kontrola potraživanja, zaliha, novca i ostalih stavki
  • Kontrola pasive – pregled strukture pasive, obveza, usklade s vjerovnicima
  • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja, kontrola rezultata

II. Sastavljanje PD prijave za 2021. godinu

  • Stavke uvećanja i umanjenja porezne osnovice
  • Porezno (ne)priznata potraživanja i rezervacije
  • Porezna optimizacija rezultata poslovanja
  • Porez po odbitku i uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu – postojanje obveze plaćanja te potrebna dokumentacija za oslobođenje/umanjenje

III. Porezne aktualnosti i ostale porezne novosti

Predavač

Tomislav Zaleznik je Manager u Mazars Hrvatska s preko 6 godina radnog iskustva u poreznom odjelu. Specijaliziran je u području PDV-a, a svoje znanje u tome dijelu, s posebnim naglaskom na praksu Europskog suda pravde, dodatno je unaprijedio radom u inozemnim uredima Mazars grupe. Tijekom svoje karijere radio je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući porezne savjete, dubinska snimanja, porezne preglede te razne druge porezne projekte. Koautor je stručnih članaka te je sudjelovao na više međunarodnih seminara o PDV-u. Magistar je ekonomije, akademsko zvanje stekao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je u procesu licenciranja za ovlaštenog računovođu Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA).

Ana Luburić je Assistant Manager u poreznom odjelu Mazars Hrvatska s posebnim fokusom na pitanja poreza na dohodak, obveznih doprinosa te prekograničnih kretanja radnika. Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo i revizija, nakon čega je nastavila dodatno usavršavanja u okviru ACCA programa. Tijekom karijere sudjelovala je u projektima poreznog savjetovanja poduzeća i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu te projekata poreznih pregleda i dubinskih snimanja (due diligence) iz različitih industrija.

Paula Marić radi na poziciji Assistant Manager u društvu Mazars Hrvatska. Karijeru u poreznom savjetovanju je započela prije 6 godina u Big4 društvu.  Specijalizirana je u području PDV-a i poreza na dobit. Tijekom svoje karijere radila je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući porezne savjete, dubinska snimanja, porezne preglede te razne druge porezne projekte. Diplomu magistra ekonomije stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno je u procesu licenciranja za ovlaštenog računovođu Ujedinjenog Kraljevstva (ACCA).

Marko Karačić magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije. Trenutno se nalazi na poziciji Supervizora, a  specijaliziran je za pitanja PDV-a i poreza na dobit. Tijekom svoje karijere radio je na raznim projektima poreznog savjetovanja, uključujući dubinska snimanja, porezne preglede i drugo. Također, sudjelovao je na više međunarodnih poreznih seminara.

Andrea Poštolka magistrica je ekonomije, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je smjer Računovodstvo i revizija. Svoju karijeru započela je u Mazarsu, u odjelu poreznog savjetovanja, gdje se od početka specijalizirala za područje transfernih cijena, a trenutno radi na poziciji Senior Assistanta. Sudjelovala je u izradi mnogih studija za klijente raznih industrija iz Hrvatske i regije, izrađivala projekte analiza i kreiranja cijena te povezano porezno savjetovanje.

Vrijeme

petak, 18.2.2022. od 10:00 do 15:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Pripreme za završni račun 2021. godine i porezne aktualnosti
Vrijeme petak, 18.2.2022. od 10:00 do 15:30

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.