Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Prelazak na euro i pravila za provođenje popusta

Predavač

Tanja Jurković, Anita Jurjević

Svrha seminara

Hrvatska se priprema za zamjenu kune eurom. Svrha edukacije je pružiti informacije poslovnim subjektima o aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom s posebnim naglaskom na odnos prema potrošačima. U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dolazi obveza dvojnog prikazivanja cijena, što kreće početkom rujna 2022.  

Izuzetno je važno ne podcijeniti opseg aktivnosti i promjena koje je potrebno poduzeti i pripremiti se na vrijeme. Nastavno na  dvojno iskazivanje cijena roba i usluga prolazimo i novosti u izmjenama Zakona o zaštiti potrošača po pitanju provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti.

Namjena

Edukacije je namijenjena svim poduzetnicima koji prodaju robu ili usluge s posebnim naglaskom na one koji su u kontaktu sa krajnjim potrošačima – obrtnicima, vlasnicima i direktorima poduzeća, djelatnicima prodaje, marketinga, nabave; svima koji upravljaju fizičkim trgovinama, svima koji imaju webshop; zaposlenicima u turističkoj i hotelijerskoj djelatnosti.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom.

Iz programa seminara

 • Koji su bitni datumi za uvođenje eura te kako se pripremiti?
 • Osnove prilagodbe računovodstvenog i financijskog upravljanja
 • Prilagodba informacijskih sustava
 • Upravljanje gotovim novcem
 • Kako će dvojno prikazivanje cijena izgledati u praksi (računi, cjenovne etikete, cjenici)?
 • Na koji način će se preračunavati cijene i o čemu trebate voditi računa?
 • Koje su iznimke kod dvojnog iskazivanja cijena?
 • Kako će izgledati proces dvojnog optjecaja – period kada se istodobno koriste euro i kuna kao zakonsko sredstvo plaćanja?
 • Etički kodeks
 • Novosti u izmjenama Zakona o zaštiti potrošača po pitanju promotivne prodaje – koja su pravila, sankcije, nove kazne itd.
 • Što su nepoštene trgovačke prakse te o čemu trebate voditi računa u svom poslovanju?

Predavač

Anita Jurjević je konzultantica za maloprodaju i Category management sa 15-godišnjim iskustvom rada u domaćim/internacionalnim prehrambenim i drogerijskim trgovačkim lancima gdje je radila na rukovodećim pozicijama u odjelu Nabave. Ima opširno iskustvo u segmentima upravljanja asortimanom, cjenovnog pozicioniranja, promotivnih planova i strategija pozicioniranja na tržištu. Od prošle godine je i sama poduzetnica i poslovna savjetnica, a posebno ju veseli direktni rad sa proizvođačima i poduzetnicima početnicima, gdje u suradnji s njima ima priliku razvijati proizvode, nove brandove te im pomagati pri plasmanu na tržište. Entuzijast je za praćenje trendova na tržištu i pobornik cjeloživotnog obrazovanja.

Tanja Jurković je konzultantica za maloprodaju i nabavu sa 15-godišnjim iskustvom kontinuiranog rada u internacionalnim prehrambenim i drogerijskim trgovačkim lancima gdje je radila na rukovodećim pozicijama u odjelu Nabave. Bogato poslovno iskustvo u segmentima nabave, Category managementa,  suradnje s proizvođačima i dobavljačima, akvizicija, strategije poslovanja i pregovora je pretočila u privatni biznis gdje se bavi savjetovanjem poduzetnika, maloprodajnih lanaca te pokretanjem maloprodaja. Entuzijast za maloprodaju i inovacije u segmentu trgovine, voli educirati i prenositi znanje.

Vrijeme

utorak, 14.6.2022. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Prelazak na euro i pravila za provođenje popusta
Vrijeme utorak, 14.6.2022. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.