Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Specijalist za prodaju - Prodajni alati

Predavač

Snježana Kupres

Iz programa seminara

Izgledali su stvarno zainteresirani ... Što se dogodilo?

Zašto su rekli ne, kad je sve išlo tako dobro?

To je tako sjajan proizvod; zašto više ljudi ne kupuje?…

Neka su od pitanja koja se nameću kada prodaja nije u skladu sa očekivanjima.

Kako bi što točnije definirali potrebe, probleme, očekivanja kupaca te im ponudili proizvode i usluge koji su oni voljni platiti važno je precizno ispitati potrebe ciljane skupine, istražiti sa kojim se problemima suočavaju, prepoznati kojih se rizika boje i na osnovu tih uvida o kupcu komunicirati vrijednost proizvoda i usluge. Ljudi se odlučuju za proizvode i usluge koje će zadovoljiti njihove najvažnije potrebe i riješiti najveće probleme sa kojima se suočavaju. Ne prodaju se proizvodi usluge, već se proizvodima i uslugama stvara vrijednost za kupce i klijente. Važno je stvoriti onu vrijednost koju će kupac htjeti platiti.  

Mapa vrijednosti metoda je koja pomaže precizno definirati vrijednost proizvoda i usluga za određenu ciljanu skupinu kroz usklađivanje potreba klijenta s vrijednostima proizvoda / usluge.

Mapa empatije - metoda je kojom dobivamo uvid u način kako kupac razmišlja; kojih se rizika boji i što ga sprječava u donošenju odluke o kupnji.

Korištenjem ovih uvida možemo jasno i učinkovito komunicirati proizvod ili uslugu kroz vrijednost proizvoda/ usluge, prednosti i karakteristike

Teme:

  • Mapa vrijednosti - definiranje vrijednosti proizvoda i usluga
  • Usklađivanje potreba klijenta s vrijednostima proizvoda i usluga.
  • Mapa empatije
  • Razumijevanje i otkrivanje nedoumica i rizika koji sprječavaju klijenta u donošenju odluke
  • Alat za učinkovito predstavljanje proizvoda i usluga: FAB - vještina učinkovitog komuniciranja proizvoda kroz vrijednost, prednost karakteristike proizvoda/usluge

Vrijeme

petak, 5.2.2021. od 9:00 do 16: 00

Mjesto

Hotel Westin, Kršnjavoga 1, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Specijalist za prodaju - Prodajni alati
Vrijeme petak, 5.2.2021. od 9:00 do 16: 00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.