Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Jednostavno knjigovodstvo za udruge

Predavač

Danijela Kažović

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Od 01.01.2015. godine nastupile su mnoge izmjene u financijskom vođenju poslovanja i financijskom izvještavanju za sve sudionike u poslovanju udruga.

Novi zakon o udrugama stupio je na snagu 01.10.2014. dok se novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija počinje primjenjivati od 01.01.2015.

Novim propisima obveze „malih“ udruga se povećavaju, a najvažnija nova obveza je sastavljanje i predaja financijskih izvještaja od 01.01.2015. Novim zakonom proširuje se i popis poslovnih knjiga koje je potrebno voditi: knjiga primitaka i izdataka, knjiga blagajne, knjiga ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, popis dugotrajne imovine.

Seminar ima svrhu objasniti cjelokupno računovodstvo „malih“ udruga (udruga koje vode jednostavno knjigovodstvo) s primjerima knjiženja i vođenja poslovnih knjiga iz prakse.

Na seminaru svi polaznici dobiti će i gotove informatičke modele za direktnu primjenu na računalu kada se vrate u udrugu. Modeli uključuju: Knjigu primitaka i izdataka, Knjigu blagajne, Knjigu putnih naloga, Obračun plaće, Obračun ugovora o djelu, Obračun autorskog honorara, Popis imovine, Knjigu ulaznih računa, Knjigu izlaznih računa.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele samostalno voditi knjigovodstvo u udruzi, ali ne znaju kako ili žele nadograditi svoje postojeće znanje. Na ovom seminaru sudionici će naučiti kako samostalno voditi cjelokupno knjigovodstvo „male“ udruge. Seminar je namijenjen i onima koji su angažirali knjigovodstveni servis kako bi bolje razumjeli i kvalitetnije komunicirali s djelatnicima koji vode knjigovodstvo udruge.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, priručnik za vođenje jednostavnog knjigovodstva. Svi sudionici će dobiti 9 informatičkih modela za direktnu primjenu u praksi:knjigu primitaka i izdataka, knjigu blagajne, knjigu putnih naloga, obračun plaće, obračun ugovora o djelu, obračun autorskog honorara, popis imovine, knjigu ulaznih računa, knjigu izlaznih računa.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak organiziran
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Uvod

 • Novi zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • Uvjeti za vođenje jednostavnog knjigovodstva
 • Odluka o organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja
 • Obveza sastavljanja i predaje godišnjih izvještaja
 • Obveza sastavljanja i predaje izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava

Poslovne knjige „malih“ udruga (neprofitnih organizacija)

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga blagajne
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • Popis dugotrajne nefinancijske imovine

Knjiga primitaka i izdataka

 • Obvezni sadržaj knjige primitaka i izdataka
 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka

Knjiga ulaznih i izlaznih računa

 • Primjeri knjiženja u knjigu primitaka i izdataka

Knjiga blagajne

 • Blagajnički izvještaj (primjer izvještaja, primjer knjiženja u izvještaj, obvezni podaci)
 • Isplatnice (izgled isplatnice, obvezni sadržaj isplatnice)
 • Uplatnice (izgled uplatnice, obvezni sadržaj uplatnice)
 • Blagajnički maksimum
 • Specifičnosti kod isplate u gotovini (koje isplate su dozvoljene, koje isplate nisu dozvoljene)

Obveze prema zaposlenicima i drugim osobama

 • Obvezne evidencije
 • Obračun plaće
 • Obračun drugog dohotka
 • Primjer obračuna plaće
 • Primjer obračuna drugog dohotka (honorar na temelju ugovora o djelu)
 • Primjer obračuna drugog dohotka (autorski i autorski umjetnički honorar)
 • Specifičnosti isplate drugog dohotka za sportske udruge (isplata honorara za suce)
 • Kada se isplaćuje autorski honorar, a kada drugi dohodak po ugovoru o djelu?
 • JOPPD obrazac

Popis imovine

 • Primjeri popisa imovine
 • Godišnji popis imovine

Izdaci za službena putovanja

 • Uvjeti za isplatu izdataka službenog putovanja
 • Službena putovanja članova, volontera i suradnika
 • Primjeri obračuna putnog naloga
 • Iskazivanje u JOPPD obrascu

Dodatne informacije za kraj seminara:

 • Novi zakon o udrugama (Što je novo, Izrada novog statuta do 01.10.2015.)

Predavač

Danijela Kažović magistrirala je generalni menadžment na Ekonomskom fakultetu Rijeka gdje je trenutno na doktorskom studiju. Područja za koje je specijalizirana su računovodstvo i poslovanje udruga i primjena informatike u olakšavanju posla u računovodstvu i uredu. Ima dugogodišnje iskustvo u računovodstvu i poslovanju udruga. Vlasnica je firme Dijalog Zagreb d.o.o. specijalizirane za edukacije i računovodstvo za udruge. Ujedno je i urednica Info portala za udruge Centra za edukaciju i računovodstvo neprofitnih organizacija gdje se objavljuju sve informacije vezane za poslovanje udruga. Autorica je brojnih stručnih članaka.

Vrijeme

četvrtak, 15.10.2015.

Mjesto

Split

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Jednostavno knjigovodstvo za udruge
Vrijeme četvrtak, 15.10.2015.

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.