Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja

Predavač

Jelena Čuveljak, sutkinja na Trgovačkom sudu

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 15

Sklapanjem različitih ugovornih odnosa se ostvaruje ekonomska efikasnost, no potrebno je i osigurati naplatu za izvršene usluge odnosno prodanu robu. Stoga će se na ovom seminaru ukratko objasniti mogući instrumenti osiguranja plaćanja kako bi se sudionici mogli u poslovanju koristiti različitim, svrsi primjerenim, instrumentima osiguranja plaćanja.

Kako je riječ o iznimno velikom broju mogućih sredstava osiguranja, svrha je ovog seminara poduzetnicima dati pregled postojećih instrumenata te ukazati na njihove prednosti i nedostatke, kako bi se moglo postaviti poslovanje te ukazati o čemu sve trebaju razmišljati kod prodaje kako bi od kupca prikupili informacije i sredstva osiguranja koja su ključna za uspješnu naplatu.

Seminar predstavlja najvažnije instrumente osiguranja plaćanja, njihove prednosti i nedostatke te daje pregled načina za naplatu potraživanja. Ciljevi su upoznavanje s instrumentima osiguranja plaćanja i razumijevanje temeljnih pojmova kako bi osiguranjem plaćanja kod sklapanja različitih trgovačkih ugovora bila postignuta ekonomska efikasnost. 

Namjena

Seminar je namijenjen kako pravnicima tako i svim drugim osobama koje u gospodarskoj djelatnosti sudjeluju kako u prodaji tako i u nabavi te naplati potraživanja jer nije dovoljno samo prodati proizvod ili izvršiti uslugu nego je istu potrebno i naplatiti.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, pitanja i diskusija.

Iz programa seminara

 • Osiguranje plaćanja - stvarnopravna i obveznopravna sredstva
 • Jamstvo, Cesija
 • Zadužnica
 • Uputa (asignacija) i ugovorne klauzule plaćanja
 • Vrijednosni papiri, pojam, dioba, prenošenje, amortizacija
 • Mjenica i ček
 • Akreditivi, Standby akreditiv, bond
 • Bankarske garancije, vrste
 • Međunarodna pravila za bankarske garancije na prvi poziv
 • Prevare kod bankarskih garancija i akreditiva
 • Naplata (inkaso)
 • Ugovor o factoring i Ugovor o forfaitingu    
 • Escrow računi

Predavač

doc. dr. sc. Jelena Čuveljak od 1993. godine radi u pravosuđu, a 2002. godine je imenovana sutkinjom Trgovačkog suda u Sisku koji je kasnije spojen sa Trgovačkim sudom u Zagrebu, gdje je u okviru godišnjih raspreda poslova rješavala kako stečajne predmete tako i parnične, registarske i ovršne predmete. Od 1.11.2015. godine je sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske. Objavila je više od sto stručnih i znanstvenih radova iz predmetnih područja te je autor i koautor više knjiga između ostalog i „Komentar Stečajnog zakona,“ u koju je pretočena njena dugogodišnja praksa u vođenju stečajnih posutpaka. Magisterij znanosti iz oblasti trgovačkog prava je stekla kao stipendista Zaklade Zlatko Crnić 1999. godine obranivši  radnju „Osiguranje plaćanja prenosivim akreditivima,“ dok je doktorat znanosti stekla 2013. godine obranivši radnju „Naknada štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja. Sudjelovala je na brojnim seminarima i radionicama kao učesnik i kao predavač i to iz područja ugovornog prava, trgovačkog prava, stečajnog prava i parničnog postupka. Od 2007. godine surađuje sa Zagrebačkom školom ekonomije i menagementa kao vanjski suradnik i predaje pravne predmete, a 2014. godine je imenovana u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole te između ostalog predaje Stečajno i ovršno pravo, Instrumente osiguranja plaćanja, Trgovačko ugovorno pravo. Upisana je u Registar znanstvenika pod brojem 312530. Od 2014. je uvrštena na listu arbitara sa i bez međunarodnog obilježja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Vrijeme

četvrtak, 19.5.2022. od 09:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Instrumenti osiguranja plaćanja i naplata potraživanja
Vrijeme četvrtak, 19.5.2022. od 09:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.