Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Obveze službenika za zaštitu osobnih podataka

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Temeljem Opće uredbe za zaštitu podataka, a koja je stupila na snagu 25.05.2018.g., mnogi voditelji obrade i izvršitelji obrade bili su dužni imenovati službenika za zaštitu podataka, i to obvezno:

 • tijela javne vlasti ili javna tijela koja provode obrade osobnih podataka;
 • voditelji obrade ili izvršitelji obrade koji obavljaju postupke obrade koji zbog svoje prirode, opsega i/ili svrha iziskuju redovito i sustavno praćenje ispitanika u velikoj mjeri;
 • voditelji obrade ili izvršitelji obrade čije se osnovne djelatnosti sastoje od opsežne obrade posebnih kategorija osobnih podataka ili osobnih podataka u vezi s kaznenim osudama i kažnjivim djelima.

Službenici za zaštitu podataka dužni su:

 • informirati i savjetovati voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu osobnih podatka o njihovim obvezama iz Opće uredbe za zaštitu podataka;
 • pratiti poštovanje Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka te drugih propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, podizati svijest i osposobljavati osoblje koje sudjeluje u postupcima obrade osobnih podataka;
 • pružati savjete u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka;
 • surađivati s nadzornim tijelom i djelovati kao kontaktna točka za nadzorno tijelu o pitanjima u pogledu obrade.

S obzirom na sve obveze imenovanih službenika za zaštitu podataka, za učinkovito obavljanje istih, osobito je bitno pratiti praksu primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U godinu dana od stupanja na snagu GDPR-a, hrvatska Agencija za zaštitu osobnih podataka, regulatorna tijela u ostalim državama članicama Europske unije, te Europski odbor za zaštitu podataka stvorili su određenu praksu, te su donijeli brojna tumačenja odredbi GDPR-a, a koja pomažu u svakodnevnom izvršavanju obveza iz GDPR-a u poslovanju voditelja obrade ili izvršitelja obrade.

Svrha ovog seminara je u najvećoj mogućoj mjeri ukazati službenicima za zaštitu osobnih podataka, te ostalim zainteresiranim osobama, koja su područja obrade osobnih podataka problematična odnosno koje su najčešće greške voditelja obrade i izvršitelja obrade prilikom obrade osobnih podataka, te što je sve potrebno poduzeti kako bi u cijelosti uskladili obradu osobnih podataka u svom poslovanju s odredbama GDPR-a i time izbjegli poprilično visoke kazne kojima će biti potencijalno izloženi u slučaju neusklađenosti s novom europskom regulativom u području zaštite osobnih podataka.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen prije svega osobama koje su imenovane službenicima za zaštitu podataka, ali i ostalim zainteresiranim osobama, a koji s obzirom na svoje zadaće moraju pratiti praktičnu primjenu GDPR-a kako bi osigurali adekvatno provođenje odredbi GDPR-a.

Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 (2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • Obveza imenovanja službenika za zaštitu podataka;
 • Karakteristike radnog mjesta službenika za zaštitu podataka;
 • Opće zadaće službenika za zaštitu podataka;
 • Praćenje poštivanja obveza u primjeni načela zakonitosti, poštenosti i transparentnosti;
 • Praćenje poštivanja obveza u primjeni načela ograničenja svrhe;
 • Praćenje poštivanja obveza u primjeni načela smanjenja količine podataka;
 • Praćenje poštivanja obveza u primjeni načela točnosti;
 • Praćenje poštivanja obveza u primjeni načela ograničenja pohrane;
 • Praćenje poštivanja obveza u primjeni načela cjelovitosti i povjerljivosti;
 • Obveze kod obrade osobnih podataka na temelju privole ispitanika i posebni uvjeti privole;
 • Obveze kod obrade osobnih podataka na temelju ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora;
 • Obveze kod obrade koja je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade;
 • Obveze kod obrade koja je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika;
 • Obveze kod obrade koja je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
 • Obveze kod obrade koja je nužna za potrebe legitimnih interesa i izrada procjene legitimnog interesa;
 • Obveze kod obrade posebnih kategorija osobnih podataka i primjene iznimki od zabrane obrade posebnih kategorija;
 • Objašnjenje dostave informacija o obradi, a koje treba dostaviti ako se osobni podaci prikupljaju od ispitanika, odnosno informacija o obradi koje se trebaju pružiti ako osobni podaci nisu dobiveni od ispitanika;
 • Obveze kod ostvarivanja prava ispitanika na pristup:
 • Obveze kod ostvarivanja prava ispitanika na ispravak;
 • Obveze kod ostvarivanja prava na brisanje („pravo na zaborav“);
 • Obveze kod ostvarivanja prava na ograničenje obrade;
 • Obveze kod ostvarivanja prava na prenosivost podataka;
 • Obveze kod ostvarivanja prava na prigovor u slučaju obrade osobnih podataka na temelju izvršavanja zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade odnosno u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa;
 • Obveze kod ostvarivanja prava na pritužbu nadzornom tijelu;
 • Obveze kod ostvarivanja prava na naknadu štete;
 • Obveze u slučaju obrade osobnih podataka ispitanika u marketinške svrhe;
 • Obveze u slučaju automatiziranog pojedinačnog donošenja odluka i izrade profila;
 • Obveze u slučaju sklapanja ugovora s izvršiteljima obrade s naglaskom na obveznim klauzulama u pisanom ugovoru s izvršiteljem;
 • Obveze kod vođenja evidencija o aktivnosti obrade osobnih podataka;
 • Obveze prilikom suradnje s nadzornim tijelom;
 • Obveze u slučaju povrede osobnih podataka;
 • Obveze u pogledu izrade procjene učinka na zaštitu podataka;
 • Obveze u slučaju prijenosa osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije;
 • Obveze u slučaju korištenja videonadzornog sustava;
 • Posebne obveze u odnosu na obradu osobnih podataka radnika i kandidata za posao.

Predavač

Tatjana Salopek kao odvjetnica i suvlasnica odvjetničkog društva SALOPEK & SALOPEK j.t.d. od početka svojeg pravnog puta radi u odvjetništvu gdje se uglavnom bavi područjem građanskog, trgovačkog, uz posebni naglasak na područje zaštite osobnih podataka.

Teorijsko poznavanje svih propisa vezano na usklađenje s GDPR regulativom, kao i praktična i svakodnevna primjena svih tih propisa prilikom usklađivanja raznih subjekata iz područja trgovine i marketinga s GDPR regulativom, čini ju mjerodavnim i korisnim predavačem u ovoj materiji.

Vrijeme

četvrtak, 12.9.2019. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Obveze službenika za zaštitu osobnih podataka
Vrijeme četvrtak, 12.9.2019. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.