Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

E-trgovina - pravni aspekti

Svrha seminara

Broj sudionika ograničen

Web-stranica nije jedini preduvjet za moderno poslovanje. Kako bi vaše e-poslovanje imalo zdrave i isplative temelje, učvrstite i ojačajte svoje znanje o elektroničkoj trgovini, digitalnom potpisu, sadržaju vaše web-stranice, općim uvjetima pod kojima posluje vaš web-shop i drugim važnim čimbenicima kojima upravlja trgovac na ovom kompetitivnom tržištu. 

Namjena

Pravne osobe-trgovci, turističke agencije, web-shopovi

Način realizacije

PP prezentacija, pitanja i odgovori.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 ( 2 pauze po 15 min)

Iz programa seminara

 • Pravo elektroničke trgovine u EU i RH
 • Zakon o elektroničkoj trgovini
  • Usluge informacijskog društva
  • Ugovori u elektroničkom obliku – sadržaj, način i trenutak sklapanja
  • Shrink-wrap, click-wrap i browse-wrap ugovori
  • Komercijalna priopćenja
  • Caching & hosting
  • Kaznene odredbe
 • Zakon o elektroničkom potpisu
  • Pravna snaga elektroničkog potpisa
  • Ishođenje elektroničkog potpisa
  • Vremenski žig
 • Web-shopovi
  • Opći uvjeti korištenja usluge online trgovine
  • Zakon o zaštiti potrošača: sklapanje ugovora na daljinu s posebnim osvrtom na prava kupaca

Predavač

Larisa Silvija Marić je odvjetnica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Nadja Prohić Stolić, Larisa Silvija Marić i Dejan Stajčić, sa sjedištem ureda u Zagrebu. U svom radu fokusira se na pregovaranje i pripremu različitih ugovora u trgovačkom i građanskom pravu, pripremu pravnih due diligence izvještaja, savjetovanje vezano za različite vrste postupaka, upravljanje pravnim osobama te pružanje pravnih usluga vezanih uz svakodnevno poslovanje trgovačkih društava. 

Vrijeme

četvrtak, 11.12.2014. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

880,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara E-trgovina - pravni aspekti
Vrijeme četvrtak, 11.12.2014. od 9:00 do 14:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.