Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Digitalizacija pripreme i proizvodnje - priprema poduzeća za 4. industrijsku revoluciju

Predavač

Niko Majdandžić

Svrha seminara

Izlazak i opstanak na zahtjevnom međunarodnom tržištu zahtjeva standardnu kvalitetu, kratke rokove pripreme proizvodnje i proizvodnju te praćenje sljedivosti ugrađenih resursa u proizvod. U postojećim ERP sustavima, kao osnovnoj informacijskoj infrastrukturi pripreme i praćenja proizvodnje, integriraju se pojedini neovisni ITC softverski i hardverski proizvodi i ERP sustavi kao i radni procesi u cilju skraćenja vremena pripreme proizvodnje (CAD-ERP, CAM-ERP, EXCEL-ERP, planiranje i terminiranje i ERP) te obavlja digitalizacija procesa u cilju smanjenja papirnate komunikacije i dokumentacije. Procjenjujući novi tehnološki razvoj i dosad nezamislive promjene u životu svakog pojedinca i procesa u stvaranju novih i inoviranju i održavanju postojećih proizvoda, i zemlje EU napravile su plan (Digitalna agenda 2020. godine) s planiranim razvojem na stvaranju digitalne ekonomije i jedinstvenog digitalnog tržišta EU do 2020. godine. I Hrvatska je ostvarila i ostvaruje značajne rezultate na digitalizaciji procesa u zdravstvu, bankarstvu, javnim upravama, obrazovanju i primjeni mobilnih aplikacija za svakodnevne potrebe društva i pojedinaca. Međutim, izuzev za poslove marketinga i poslovanja s bankama, malo se razvija digitalizacija u složenim procesima pripreme proizvodnje (projekt, konstrukcija, tehnologija, priprema alata, planiranje i terminiranje, nabava, pokretanje proizvodnje, osiguranje kvalitete, održavanje opreme i infrastrukture, poslovno planiranje) kao i digitalizacija radnih mjesta u operativi proizvodnje i proizvodnji (strojna radna mjesta, radna mjesta na sastavu i montaži, radna mjesta poslovođa).

Cilj je upoznati  polaznike s osnovnim razvojnim trendovima u digitalizaciji pripreme proizvodnje kao pripreme poduzeća za 4. Industrijsku revoluciju. Na primjerima riješenih integracija ITC proizvoda i ERP sustava u pojedinim poduzećima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Austriji (CAD-ERP, CAM-ERP, modelima brze izrade tehnologije, planiranja i terminiranja i ERP), digitalizacije pojedinih procesa (automatizacija izrade zahtjeva za nabavu, praćenje povrata ostatka i korisnog otpada materijala, praćenje sljedivosti ugrađenog materijal po šarži i atestu) kao i digitaliziranih strojnih i ručnih radnih mjesta, polaznici mogu analizirati svoju razinu informatizacije te predlagati poboljšanja u smislu optimiranja vremena pripreme i vođenja pripremnih i proizvodnih procesa. Moguća je diskusija rješenja vlastitih zahtjeva i potreba u ostvarivanju skraćenja vremena pripreme i proizvodnje te prilagođavanju postojećim i budućim očekivanim zahtjeva digitaliziranog tržišta EU. 

Namjena

Menadžerima, direktorima proizvodnje, rukovoditeljima i djelatnicima u odjelima tehničke pripreme (konstrukcija, tehnologija, planiranje proizvodnje, operativna pripreme) i operative proizvodnje kao i zaposlenicima u razvoju metaloprerađivačke, elektro i drvne industrije tipa pojedinačne, maloserijske i serijske proizvodnje. Rukovoditeljima osiguranja kvalitete i IT menadžerima.

Način realizacije

PPT prezentacija, prikaz riješenih inovacija u pojedinim poduzećima na digitalizaciji pripreme i proizvodnje. Diskusija ideja polaznika seminara.

Raspored seminara

od 9:00 do 14:00 

Iz programa seminara

Uvod

 • Digitalizacija proizvodnje –priprema za 4. Industrijsku revoluciju
 • Cloud computing, Mobile
 • Big Data
 • Robotizacija i automatizacija
 • Aditivna proizvodnja
 • Digitalizacija procesa pripreme i proizvodnje
 • Novi materijali
 • Mobilni uređaji i aplikacije
 • Pametni proizvodni elementi
 • Umjetna inteligencija

Digitalizacija pripreme proizvodnje

 • Konstrukcijska i komercijalna sastavnica u različitim tipovima (pojedinačna, projektna, maloserijska, serijska) i vrstama proizvodnje (metaloprerađivačka, elektro, drvoprerađivačka, kemijska)
 • Digitalizacija sastavnice (integracija CAD-ERP) 
 • Digitalizacija procesa rezanja (CAM-ERP)
 • Modeli brze izrade tehnologije za potrebe digitalnih poduzeća 
 • Modeli izrade kalkulacija za nove i postojeće proizvode i usluge.

Digitalizacija procesa pokretanja ( lansiranja) proizvodnje

 • Lansiranje proizvodnje za različite tipove i vrste proizvodnje
 • Otvaranje radnih naloga
 • Rezerviranje  materijala
 • Automatizacija izrade zahtjeva za nabavu
 • WMS upravljanje skladištem
 • Praćenje šarži i atesta
 • Digitalizacija proizvodne dokumentacije

Planiranje pripreme i proizvodnje

 • Proizvodne filozofije: MRPII, JIT,OPT
 • Metode prioriteta
 • Novi model  određivanja prioriteta
 • Osnovno planiranje pripreme i proizvodnje
 • Definiranje raspoloživih kapaciteta
 • Izrada planova po nositeljima (odjeli) i izvršiteljima (zaposlenici)
 • Rebalans plana prema stanju odvijanja plana

Terminiranje proizvodnje 

 • Proračun raspoloživih kapaciteta
 • Metode raspoređivanja operacija po strojnim i ručnim radnim mjestima
 • Priprema za terminiranje
 • Izrada termin plana po strojnim i ručnim radnim mjestima, brigadama za montažu, po pogonima, po poslovođama za pripadne kapacitete
 • Terminiranje hitnih radnih naloga
 • Korištenje dodatnih mogućnosti kapaciteta ( produljeni rad, rad u neradne dane, kooperacija.

Praćenje sljedivosti 

 • Praćenje ugrađenog materijala po šarži i atestu za radni nalog
 • Praćenje ugrađenog materijala po šarži i atestu za svaki proizvod
 • Automatizirani proces otvaranje i lansiranja radnog naloga za škart i doradu
 • Digitalizacija izrade i distribucije certifikata proizvoda

Integracija poslovnog plana i ERP 

 • Digitalizacija izrade poslovnog plana: prijenos postojećih narudžbi , prijenos poslova u ponudama , procjena očekivanih poslova
 • Generiranje plana realizacije i plana priljeva i odljeva
 • Automatske korekcije plana prema dolasku novih poslova i promjene u rokovima.

Praćenje proizvodnje i obračun proizvodnih troškova   

 • Praćenje aktivnosti osnovnog plana
 • Praćenje izvršenja operacija na proizvodnim kapacitetima
 • Pregled gotovosti po radnom nalogu
 • Obračun proizvodnje po radnom nalogu: kalkulirano, ugovoreno , ostvareno
 • Prikaz analitike odstupanje od kalkuliranim i ugovorenih vrijednosti po utrošku materijala i rada

Diskusija mogućih inovativnih rješenja prisutnih

 • Diskusija pojedinih rješenja i ideja za rješavanje prisutnih iz pojedinih poduzeća

Predavač

Niko Majdandžić je autor i koautor 12 knjiga i sveučilišnih udžbenika (između ostalih i Digit@l F@ctory u izdanju DAAAM International Vienna) i 160 znanstvenih i stručnih radova. Bio je  glavni projektant sustava za informatičku potporu uvođenju proizvodnje i montaže tenka , održavanja u nuklearnoj elektrani Balakaovskaja u Rusiji te razvoja i uvođenja ERP sustava u 30 poduzeća u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Austriji. Osnivač informatičkih tvrtki  www.inin.hr i www.ignisprojekt.hr . Prema njegovom projektu sustava održavanja MIMS dobiven je znak izvornog Hrvatskog proizvoda. Autor je originalnog hrvatskog modela višerazinskog planiranja i terminiranja. Član je Akademije tehničkih znanosti odjela informacijski sustavi. Dobitnik je godišnje nagrade Akademije Tehničkih Znanosti Rikard Podhorski i državne nagrade za osobite zasluge u znanosti Danica Hrvatska s likom Ruđera Boškovića, Ordena rada sa srebrnim vijencem, godišnje nagrade „Đuro Đaković“, medalje rada za zasluge u organiziranju proizvodnje namjenskog proizvoda, nagrade „Oslobođenje Broda“, županijske nagrade Štit Berislavića i Plakete Informatičke zajednice Hrvatske. Po izboru International Biographical Centre Cambridge izabran u 2000 Outstanding Scientists of the 20th Century. Prošao je u radnom vijeku sve faze u pripremi i proizvodnji u Đuri Đakoviću: pogonski inženjer, rukovoditelj pripreme alata, upravnik proizvodnje, direktor radne organizacije, potpredsjednik za razvoj i zamjenik generalnog direktora. U dva mandata bio je dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Predavao informatičke predmete i bio mentor magistarskih i doktorskih radova na fakultetima u Bosni i Hercegovini  (Mašinski fakultet u Tuzli, Mašinski fakultet u Zenici, Strojarski fakultet u Mostaru) i Hrvatskoj: Elektro fakultet, Poljoprivredni fakultet, Ekonomski fakultet, Pedagoški fakultet u Osijeku). Prezentiran s informatičkim rješenjima u HTV emisiji „Hrvatska za 5“ među djelatnicima s istaknutim praktičnim doprinosima razvoju društva i proizvodnje.

Vrijeme

četvrtak, 13.6.2019. od 9:00 do 13:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Digitalizacija pripreme i proizvodnje - priprema poduzeća za 4. industrijsku revoluciju
Vrijeme četvrtak, 13.6.2019. od 9:00 do 13:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.