Mapa znanja

Otvoreni seminari

Naziv seminara

Agilne metodologije - kako transformirati poduzeće sa standardnog na agilni razvoj

Predavač

Nenad Trajkovski

Svrha seminara

Agilni način upravljanja projektima danas je prevladavajući trend u svijetu razvoja softvera, ali i nekih drugih područja ljudskog djelovanja gdje su se klasične metode pokazale nedostatnima.  

Trening je osmišljen s ciljem da se poduzećima koja rade na novim, inovativnim projektima pruže znanja o agilnom pristupu vođenja projekata i uvid u faze transformacije sa standardnog na novi, napredniji – agilni pristup. Strukturiran je da prolazi kroz životni ciklus projekta tako da se kroz kratke iteracije pruži maksimalni povrat investicije. Nakon seminara polaznici će imati znanja o sasvim novom načinu upravljanja projektima, te novom načinu planiranja, realizacije i kontrole nad projektima

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen prije svega osobama odgovornim za vođenje projekata i članovima projektnog tima. Također, preporučujemo ga svim managerima koji financiraju projekte kako bi uvidjeli načine za postizanje većeg uspjeha svakog projekta i time poboljšali dostizanje strateških ciljeva kompanije.

Način realizacije

PPT prezentacija

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Ovaj trening pokriva:

 • Uvod u waterfall metodologiju
 • Uvod u Agilne metodologije
 • Agilni manifest
 • Agilni principi
 • Uvod u Scrum
 • Scrum pravila
 • Uvod u Kanban
 • Role u agilnim metodologijama
 • Artefakti u agilnim metodologijama
 • Događaji u agilnim metodologijama
 • Upravljanjem Rizicima u agilnim metodologijama
 • Upravljanje komunikacijom u agilnim metodologijama
 • Dokumentacija u agilnim metodologijama
 • Troškovi agilnim metodologijama
 • Najčešće zamke prilikom prijelaza na nove metodologije

Nakon završetka treninga polaznici će steći znanja o tome:

 • Steći vještine agilnog vođenja projekata i biti osposobljeni da izaberu jednu od ponuđenih metodologija (Scrum, XP, Kanban, Lean)
 • Pravilno upotrijebiti jednu od metodologija
 • Ispravno kombinirati standardne i agilne metodologije
 • Donijeti pravu odluku o izboru prikladne metodologije za određeni projekt
 • Voditi projekte koristeći pravilno agilni pristup
 • Izgraditi efikasan tim
 • Napraviti učinkoviti projektni plan
 • Pratiti napredak projekta na dnevnoj bazi
 • Spriječiti rizike loših isporuka
 • Vratiti uložena sredstva u najkraćem roku (nakon mjesec dana)

Predavač

Nenad Trajkovski, ima iza sebe višegodišnju karijeru voditelja projekata i predavača u Hrvatskoj i regiji. Više puta nagrađivan na raznim konferencijama kao najbolji predavač i / ili za najbolje predavanje, Nenad je prepoznat među korisnicima kao osoba koja odlično poznaje teoriju i koncepte upravljanja projektima, ali ne ostaje na teoriji već s korisnicima ulazi u konkretnu analizu njihovih poslovnih procesa, utemeljeno na vlastitoj bogatoj praksi. Njegov blog na adresi ntrajkovski.com jedan je od najpopularnijih regionalnih blogova o MS PROJECT 2013 s oko 2000 posjetitelja dnevno. Diplomirani inženjer elektrotehnike i ovlašteni računovođa, s preko 25 godina iskustva u praktičnom vođenju projekata, danas vodi vrlo složene projekte iz različitih područja, te kao konzultant za uvođene procesa, procedura i standarda za upravljanje projektima u male, srednje i velike kompanije.

Vrijeme

četvrtak i petak, 19. i 20.5.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

2490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.

On-line prijava na seminar

Naziv seminara Agilne metodologije - kako transformirati poduzeće sa standardnog na agilni razvoj
Vrijeme četvrtak i petak, 19. i 20.5.2022. od 9:00 do 16:00

Ime i prezime
Dodajte sudionika
Tvrtka / udruga / institucija
Adresa
Mjesto i poštanski broj
Telefon
E-mail
OIB TVRTKE
Kontakt osoba
Pristajem na elektroničku privolu u kojoj dopuštam da me se kontaktira putem e-maila u marketinške svrhe.