Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zaštita privatnosti radnika i videonadzor

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Opća uredba za zaštitu podataka – GDPR stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Tijekom godine dana primjene ove Uredbe, stvorila se određena praksa u svim područjima njezine primjene, osobito u području ljudskih potencijala odnosno obrade osobnih podataka radnika. Kroz mišljenja i tumačenja Agencije za zaštitu osobnih podataka i stručnjaka u području zaštite osobnih podataka stvorila se određena praksa koja daje odgovore na pitanja postavljena na početku primjene ove Uredbe. Svrha ovog seminara je educirati sve polaznike u pravnom području obrade osobnih podataka radnika u odnosu na pravne temelje obrade, načine obrade osobnih podatka radnika, ostvarivanje prava radnika, te osobito u odnosu na nove oblike obrade osobnih podataka radnika poput obrade podataka o korištenju internetskih usluga, podataka o lokaciji iz pametnih uređaja i slični postupci obrade, te će seminar nastojati dati odgovor na pitanje u kojoj mjeri poslodavci mogu primjenjivati takve načine obrade osobnih podataka.

Namjena

Ovaj seminar je namijenjen prije svega osobama zaposlenim u odjelima za ljudske potencijale, za edukaciju i razvoj zaposlenika, odnosno zaposlenicima koji na bilo koji način u sklopu obavljanja svoga rada obrađuju osobne podatke zaposlenika, kao i osobama koje su zadužene za zaštitu osobnih podataka unutar sustava svog poslodavca, te članovima uprave trgovačkih društava, kao i svim drugim zainteresiranim osobama, a koji obzirom na svoje zadaće moraju pratiti praktičnu primjenu GDPR-a kako bi osigurali adekvatno provođenje odredbi GDPR-a.

Način realizacije

PPT prezentacija praćena usmenim objašnjenjima uz praktične savjete i primjere.

Iz programa seminara

 • na koga se sve odnosi pojam „radnik“ i odnos prema novim poslovnim modelima s različitim vrstama radnih odnosa (vanjski suradnici, ugovor o djelu i slično);
 • načela obrade osobnih podataka radnika;
 • općenito o pravnim temeljima obrade osobnih podataka radnika;
 • obrada osobnih podataka radnika na temelju Zakona o radu i drugih obvezujućih pravnih propisa;
 • obrada osobnih podataka radnika na temelju ugovora o radu;
 • obrada osobnih podataka radnika na temelju privole i specifičnosti privole radnika;
 • obrada osobnih podataka radnika na temelju legitimnih interesa poslodavca;
 • obveza poslodavca provesti procjenu legitimnog interesa i sadržaj procjene legitimnog interesa;
 • obrada posebnih kategorija osobnih podataka radnika;
 • obrada podataka o članstvu radnika u sindikatu;
 • obrada biometrijskih podataka radnika u svrhu evidentiranja ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i evidentiranja radnog vremena i potreba izrade procjene učinka na zaštitu podataka;
 • načini ispunjenja obveze pružanja informacija radniku o obradi osobnih podataka i izrada potrebnih obavijesti radniku;
 • pravo radnika na pristup osobnim podacima;
 • pravo radnika na ispravak i brisanje osobnih podataka;
 • pravo radnika na ograničenje obrade osobnih podataka;
 • pravo radnika na prenosivost osobnih podataka;
 • pravo radnika na prigovor poslodavcu i pritužbu nadzornom tijelu;
 • pravo radnika na naknadu štete;
 • način pohrane osobnih podataka radnika i obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka radnika;
 • povjeravanje osobnih podataka radnika izvršiteljima obrade i potreba sklapanja ugovora o obradi osobnih podataka;
 • obveza i način vođenja evidencija o aktivnosti obrade osobnih podataka radnika;
 • prijenos osobnih podataka radnika ovlaštenim primateljima (HZMO, HZZO, inspektorat rada i sl.);
 • prijenos osobnih podataka radnika u treće zemlje i međunarodne organizacije;
 • obrada osobnih podataka kandidata za posao prilikom provedbe natječaja za radno mjesto;
 • pohrana osobnih podataka kandidata za posao nakon završenog natječaja;
 • (ne)dopuštenost nadzora privatne i službene elektronske pošte;
 • obrada podataka o lokaciji radnika pomoću pametnih uređaja;
 • pravni temelji i obveze poslodavca u slučaju korištenja videonadzornog sustava na radu;
 • obrada fotografija radnika nastalih na zajedničkim poslovnim druženjima (npr. team building i sl.);
 • pohranjivanje osobnih podataka radnika koji se odnose na radnika osobno na uređajima u vlasništvu poslodavca;
 • obveza čuvanja povjerljivosti osobnih podataka kojima je poslodavac voditelj obrade i obveza potpisivanja izjave o povjerljivosti;

Vrijeme

četvrtak, 17.10.2019. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.