Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zaštita osobnih podataka za trgovce

Predavač

Dijana Kladar

Svrha seminara

Svrha seminara je osposobljavanje polaznika za primjenu obveznih pravila o zaštiti potrošača kroz praktične primjere uz interakciju polaznika. Odvjetnica će obveze trgovaca na području zaštite osobnih podataka prema potrošačima obraditi temeljem primjera iz svoje prakse i polaznici će moći iznijeti svoje primjere iz prakse o kojima će se na seminaru raspravljati i predložiti najbolja rješenja. 

Odvjetnica Dijana Kladar će polaznike seminara upoznati sa najčešćim problemima iz njene bogate odvjetničke prakse savjetovanja pravnih osoba, zastupanja pred sudom i inspekcijom. Seminar će biti usmjeren na praktične primjere, dok će teoretski dio predavanja biti polaznicima dostupan u obliku Power Point prezentacije i radnih materijala.

Zaštita osobnih podataka u 2018. godini doživjet će svoj vrhunac stupanjem na snagu Opće Uredbe o zaštiti podataka tzv. GDPR. GDPR je propis koji donosi niz novosti za sve pravne osobe koje u svome poslovanju obrađuju ili na neki drugi način koriste osobne podatke. Često se može čuti pitanje poduzetnika prikupljam li ja osobne podatke? Svi poduzetnici prikupljaju određene osobne podatke jer svoj proizvod i uslugu prodaju drugim subjektima, a većina njih zapošljava radnike u svojim firmama čije podatke obrađuju za potrebe prijava na mirovinsko, zdravstveno osiguranje i sklapanja ugovora o radu.  

25. svibnja 2018. godine stupa na snagu Opća uredba EU o zaštiti podataka 2016/679.

Osobni podaci koje prikupljate radi provedbe postupka zapošljavanja ne smijete koristiti bez pristanka osobe čije podatke prikupljate ili obrađujete u svrhe npr. marketinga ili ako ste prikupili osobne podatke radi sklapanja ugovora o kupoprodaji ne smijete tako prikupljene podatke koristiti u svrhe marketinga. Potrebno je odobrenje osobe čije osobne podatke prikupljate i obrađujete ili mora postojati zakonska osnova za obradu takvih podataka (npr. osobni podaci koje dajete poslodavcu za obračun plaće, ugovor o radu, prijavu mirovinskom i zdravstvenom osiguranju).

Ako povrijedite pravila o zaštiti osobnih podatka izlažete se kažnjavanju od strane nadzornog tijela. Pored kažnjavanja od strane nadzornog tijela, osoba čije ste osobne podatke neosnovano obrađivali može zahtijevati naknadu štete.

Da, nije jedina opasnost za poduzetnike nadzorno tijelo koje će izricati kazne za poduzetnike koji ne poštuju pravilan način prikupljanja osobnih podataka, čak i puno opasnija može biti činjenica da od vas naknadu štete može zahtijevati svaka osoba čije ste osobne podatke obrađivali suprotno pravnim pravilima koja reguliraju zaštitu osobnih podataka. Trenutno kod nas još nije razvijena svijest potrošača i drugih osoba čiji se podaci prikupljaju da imaju pravo na naknadu štete koju im poduzetnik počini povredom pravila o zaštiti osobnih podataka, ali kada se ta svijest razvije, a sigurno će se razviti, poduzetnicima prijeti i veliki rizik od tužbi pojedinaca.

Namjena

Seminar je namjenjen pravnim osobama koji svoje usluge ili robu prodaju potrošačima ( npr. trgovci na malo, veliki trgovački lanci, teleoperatori, auto kuće, leasing društva, nautičke marine, isporučitelji plina, električne energije, struje, trgovci koju robu prodaju offline i online, trgovci koji robu prodaju na štandovima, izvan poslovnih prostora, putem telefona, ljekarne, poliklinike, stomatolozi, veterinari, banke, hoteljeri i svi drugi koji robu ili uslugu prodaju potrošačima).

Iz programa seminara

 • Što se smatra osobnim podatkom kupca
 • Što se smatra osobnim podatkom posjetitelja trgovine
 • Koje osobne podatke služba za korisnike smije zahtijevati od potrošača
 • Koje osobne podatke služba za rješavanje reklamacija smije zahtijevati od potrošača
 • Kako se čuvaju osobni podaci koji se prikupljaju u radu sa potrošačima
 • Tko ima pravo pristupa podacima koje trgovac prikuplja
 • Video nadzor u trgovinama i način čuvanja video zapisa
 • Tko ima pravo pristupa video zapisima
 • Prikupljanje osobnih podataka putem newslettera
 • E-mail kupca/posjetitelja -predstavlja li osobni podatak
 • Agencija za zaštitu osobnih podataka- AZOP
 • Kako se prijavljuje evidencija zbirki osobnih podataka
 • Kako se čuvaju zbirke osobnih podataka
 • Kako se vode zbirke osobnih podataka
 • Što znači da trgovac mora imati tehničku, kadrovsku i organizacijsku zaštitu osobnih podataka
 • Kome se osobni podaci smiju davati
 • Kako se osobni podaci smiju obrađivati
 • Koliko se dugo osobni podaci smiju čuvati
 • Tko ima pravo pristupa osobnim podacima
 • Od kada je trgovac obvezan primjenjivati pravila nove Opće Uredbe o osobnim podacima tzv. GDPR
 • Kakve su kazne predviđene GDPR-om
 • Što se mijenja u odnosu na zaštitu osobnih podataka prema pravilima GDPR-a
 • Zašto nas svi plaše sa novostima koje donosi GDPR
 • Službenik za zaštitu osobnih podataka i njegove obveze
 • Voditelj zbirke osobnih podataka
 • Izvršitelj obrade osobnih podataka
 • Prekršajne kazne i što se smatra prekršajem kod prikupljanja osobnih podataka
 • Koje su posljedice povrede pravila o zaštiti osobnih podataka
 • Što ako Agencija za zaštitu osobnih podataka utvrdi povredu zaštite osobnih podataka
 • Naknada štete potrošaču uslijed povrede osobnih podatka
 • Kako se popunjava evidencija o zbirkama osobnih podatka pri Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 • Koje je sve zbirke osobnih podataka dužan voditi trgovac
 • Kartice vjernosti i zaštita osobnih podatka
 • Zaštita osobnih podataka u prodavaonicama i ostalim poslovnim zgradama trgovca
 • Nadzor zaposlenika i zaštita osobnih podatka
 • Tko je izvršitelj obrade osobnih podataka
 • Što je prikupljanje osobnih podataka
 • Što je obrada osobnih podataka
 • Koje su obveze ako se osobni podaci iznose izvan Republike Hrvatske

Vrijeme

četvtak, 3.11.2017. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.