Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zaštita i prava intelektualnog vlasništva

Svrha seminara

U suvremenim gospodarskim odnosima prava koja se zajednički objedinjuju pod nazivom Pravo industrijskog vlasništva, dobivaju sve više na važnosti, kako s aspekta nositelja tih prava, tako i s aspekta krajnjeg potrošača. Suvremeni gospodarski svijet danas je nezamisliv bez ovih prava. Navedena prava predstavljaju značajan segment u kapitalu raznih oblika poduzetništva. Važno je napomenuti, kako je navedena grana prava na našim prostorima dugo vremena bila zanemarivana, te tek osamostaljenjem Republike Hrvatske, a pogotovo ulaskom u EU, dobiva svoje mjesto koje joj pripada.

Stoga je svrha ovog seminara da se sudionici upoznaju s pravom industrijskog vlasništva, prvenstveno kroz ovladavanje osnovnih pojmova, mogućnosti stjecanja pojedinih prava, gospodarskom značaju prava, načinu korištenja i prijenosa prava te upravnoj i sudskoj zaštiti.

Namjena

Ovaj seminar namijenjen je svima onima koji u svom poslovanju dolaze u bilo kakav kontakt s navedenim pravima, bilo kao nositelji takvih prava, bilo kao korisnici ili pak krajnji potrošači proizvoda zaštićenih nekim od prava industrijskog vlasništva.

Način realizacije

PP prezentacija, diskusija, vježbe iz prakse.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • Pojam intelektualnog vlasništva, podjela intelektualnog vlasništva, vrste
  • Gospodarski značaj intelektualnog vlasništva
  • Osvrt na autorsko i srodna prava
  • Patent: pojam patenta, uvjeti za stjecanje prava, izuzeće od zaštite, povreda patenta
  • Žig: pojam žiga, odnos žig – brend, uvjeti za stjecanje prava, izuzeće od zaštite, povrede žiga
  • Industrijski dizajn: pojam industrijskog dizajna, vrste, uvjeti za stjecanje prava, odnos prema autorskom pravu, povreda prava,
  • Ostali oblici industrijskog vlasništva: oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla, topografija poluvodiča, nove biljne sorte.
  • Pravo korištenja, prijenos prava i licencija
  • Upravno – pravna zaštita, upravno sudska, građansko pravna, kazneno pravna i ustavno sudska zaštita prava.

Vrijeme

srijeda, 21.5.2014. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.