Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zakon o zemljišnim knjigama – izmjene i dopune

Predavač

Ljiljana Matuško Antonić, sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen kako bi se što kvalitetnije provodio praktičan rad.

Nakon stupanja na snagu Zakona o zemljišnim knjigama od 1997. godine u više navrata je izmijenjen i dopunjen Zakon o zemljišnim knjigama.

Zadnja izmjena i dopuna Zakona o zemljišnim knjigama usmjerena je na daljnje reforme zemljišnih knjiga i katastra kako bi se osigurala primjena novih pravnih instituta i postigao konačni cilj uspostave modernog i efikasnog sustava vođenja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka u elektroničkom obliku. 

Posljednjom izmjenom i dopunom Zakona o zemljišnim knjigama, koje su izmjene i dopune sadržane u pročišćenom tekstu Zakona o zemljišnim knjigama objavljenom Narodnim novinama broj 63/2019, uvode se značajne promjene radi daljnje informatizacije zemljišnoknjižnog postupka. Nadalje se odredbama Zakona o zemljišnim knjigama definiraju redovni i posebni zemljišnoknjižni postupci. Zemljišnoknjižni postupak se određuje kao hitan postupak, a u tom smislu se određuje rok za donošenje rješenja u redovnim zemljišnoknjižnim postupcima. Odredbama Zakona izmijenjeni su i rokovi za brisanje hipoteka po službenoj dužnosti, rokovi za osnivanje i obnovu zemljišnih knjiga kao i rok u kojem nadležno tijelo za katastar mora dostaviti katastarski operat.

Zakon o zemljišnim knjigama definira ovlaštenike informacijskog sustava odnosno pravo na pristup i pretragu podataka zemljišne knjige. Propisuje se obavezno skeniranje ulaznih dokumenata, kada za to budu osigurani tehnički uvjeti, te se uvodi elektronička zbirka isprava.

Na seminaru će se obraditi izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama kao i posebni zemljišnoknjižni postupci.

Namjena

Seminar je namijenjen odvjetnicima, pravnicima u javnim poduzećima i trgovačkim društvima, upraviteljima zgrada, geodetama, fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, prikaz novina u Zakonu o zemljišnim knjigama, upute za praktičnu primjenu.

Iz programa seminara

I. Zakon o zemljišnim knjigama

 • Novi poslovni procesi i novi instituti zemljišnoknjižnog prava koji nisu bili uređeni ZZK-om
 • Pojednostavljeno postupanje u pojedinačnom ispravnom postupku
 • Postupak osnivanja, obnove i dopune zemljišnih knjiga
 • Pravo na pristup i pretraživanje podataka zemljišne knjige
 • Elektronička zbirka isprava
 • Zahtjev za izdavanje izvornika zemljišnoknjižnog izvatka 
 • Zabilježbe izvanrednog pravnog lijeka
 • Zemljišnoknjižni postupci – pojedinačni ispravni postupak izmjene i dopune

II. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

 • Postupak katastarske izmjere
 • Pojedinačno prevođenje katastarskih čestica u katastar nekretnina
 • Prava i obveze nositelja prava na katastarskim česticama

Vrijeme

četvrtak, 7.7.2022. od 9:00 do 14:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.