Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Zakon o PDV-u i oporezivanje usluga u EU i u trećim zemljama

Svrha seminara

Ulaskom u Europsku uniju stupio je na snagu novi Zakon o PDV-u koji je donio mnoge izmjene u poslovanju hrvatskih poduzetnika, a pogotovo onih koji posluju sa poduzetnicima u Europskoj uniji. Iako se veliki broj poduzeća prilagodio novonastalim pravilima oporezivanja, mnogi još uvijek ne poznaju dovoljno svoja prava, ali i obveze po obračunu PDV-a.

Seminar ima svrhu upoznati poduzetnike sa pravima koja su im dana presudama Europskog suda pravde koje su po svojoj pravnoj snazi iznad nacionalnih zakona te koje pružaju pravnu zaštitu poduzetnicima. Također, možete saznati u kojim situacijama imate obvezu registriranja u sustav PDV-a drugih zemalja članica EU i kako postupiti u tim situacijama.

Osim usluga koje se obavljaju u poslovanju sa EU, mnogi problemi su se javili i u tuzemnom poslovanju (prije svega sa tuzemnim prijenosom porezne obveze), a koji nisu adekvatno objašnjeni od strane poreznih vlasti te ostavljaju poduzetnike u velikoj pravnoj nesigurnosti oko postupanja u praksi.

Seminar pruža i informacije o obveznom sadržaju računa, (valuta, jezik i slično) i o mogućnostima izdavanja elektroničkog računa.

Generalni cilj seminara je uputiti polaznike o najznačajnim promjenama poreznog sustava, te novim načelima oporezivanja unutar Europske Unije. Zaključno, cilj je svakako upozoriti na što treba pripaziti kada se obavlja trgovina sa drugim članicama Europske Unije (tzv. „intra community trgovina“).

Namjena

Seminar je namijenjen revizorima, računovođama, poreznim stručnjacima, poslovnim konzultantima, project managerima, bankarima, investicijskim i financijskim analitičarima, financijskim managerima u poduzećima, malim i srednjim poduzetnicima, stručnjacima u ministarstvima, agencijama te ostalim državnim i lokalnim ustanovama. Seminar je namijenjen tvtkama koje poslovanje obavljaju sa zemljama EU, trećim zemljama, ali i onima koji posluju u tuzemstvu.

Način realizacije

Predavanje s PP prezentacijom, odluke Europskog suda pravede, mišljenja Porezne uprave i radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:15 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 pauza
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Usluge oporezive prema generalnim načelima
 • Tuzemni prijenos porezne obveze – da li trebate obračunati PDV u tuzemnom prometu?
 • Usluge prijevoza sa naglaskom na prijevoz u EU
 • PDV kod putničkih agencija – kako primijeniti posebni postupak oporezivanja marže?
 • Usluge prema trećim zemljama
 • Presude Europskog suda pravde za PDV
 • Priznavanje pretporeza
 • Što su to pragovi stjecanja i isporuka
 • PDV kod usluga vezanih za nekretnine
 • Izgled računa i obvezene sastavnice računa u poslovanju sa EU
 • Elektronički računi
 • Iskustvo susjednih zemalja pri ulasku u EU

Vrijeme

četvrtak, 8.5.2014. od 9:15 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.