Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Webinar: Zakonsko uređenje rada od kuće

Predavač

Ivan Vidas

Svrha seminara

Osigurati siguran i zakoniti rad od kuće za svoje radnike s aspekta Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu te drugih propisa koji reguliraju radne odnose. Kako pravno i tehnološki urediti rad od kuće, donijeti odgovarajuće odluke i ispuniti potrebne obrasce te voditi računa o zakonitom postupanju prilikom rada od kuće samo su neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor putem ovog webinara.

Dodatna vrijednost: mogućnost naknadne dostave pitanja o specifičnostima na ovu temu i odgovori na njih u roku 48 h.

Namjena

Webinar je namjenjen voditeljima odjela ljudskih potencijala, HR menadžerima, poslodavcima, direktorima, pravnicima, djelatnicima u poslovnoj administraciji, pravnim službama te svim zainteresiranima za ovu aktualnu tematiku.

Način realizacije

Interaktivan i dinamičan pristup kroz primjere iz prakse.

Iz programa seminara

  • Pravni aspekti rada od kuće i obveze poslodavca
  • Radno vrijeme i odmor (vođenje evidencije radnog vremena)
  • Prednosti i zamke rada kod kuće
  • Mogućnost posjeta radnom mjestu – propusnica
  • Reguliranje rada od kuće – zakon o zaštiti na radu
  • Isplata plaće kod rada od kuće
  • Izolacija i samoizolacija – upute za ostvarivanje naknade na teret HZZO-a
  • Tehnološki aspekti s naglaskom na komunikaciju između kolega
  • Motivacija i radni rezultati
  • Pitanja i odgovori

Vrijeme

ponedjeljak, 6.4.2020. od 13:30 do 15:00

Mjesto

online

Kotizacija

300,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.