Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Webinar: Radnopravni odnosi u doba COVID 19

Predavač

Tatjana Salopek

Svrha seminara

Svrha webinara je upoznati polaznike s uvjetima i pretpostavkama u kojima se mogu donositi valjane odluke o izmjenama ugovora o radu, smanjenju plaće, radu na izdvojenom mjestu rada, radu u nepunom radnom vremenu, pretpostavkama i načinu otkazivanja ugovora o radu i sl.

Namjena

Webinar je namijenjen svim poslodavcima kojima je COVID 19, te gospodarske posljedice istoga, prouzročili pad prometa u poslovanju ili pak izmjenu načina poslovanja.

Način realizacije

Prezentacija i praktični primjeri će biti glavni oblici prenošenja znanja, iskustva i savjeta.

Iz programa seminara

  • Rad na izdvojenom mjestu rada
  • Odluka o korištenju godišnjeg odmora i raspored korištenja godišnjeg odmora
  • Pravno valjani način smanjenja plaće radnika
  • Rad u nepunom radnom vremenu
  • Plaćanje putnih troškova radnicima sukladno izmjenama uvjeta i načina rada
  • Pretpostavke i način valjanog otkazivanja ugovora o radu zbog gospodarskih razloga izazvanih COVID-om 19

Vrijeme

utorak, 12.5.2020. od 13:00 do 14:30

Mjesto

platforma ZOOM

Kotizacija

400,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.