Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Webinar: Intrastat

Predavač

stručnjaci iz Državnog zavoda za statistiku

Svrha seminara

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija godišnja vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja u Intrastat sustav bilo za trgovinski tok „OTPREMA“ bilo za trgovinski tok „PRIMITAK“ ili za oba trgovinska toka.

Vrijednost praga uključivanja za 2020. za primitke iznosi 2 200 000 kuna, a za otpreme 1 200 000 kuna.

Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između država članica Europske unije (EU). Uspostavom jedinstvenog europskog tržišta (engl. Single Market) uklonjene su fizičke granice i ukinute su jedinstvene carinske deklaracije (skraćeno: JCD) među EU članicama. Na taj način je službena statistika ostala bez izvora podataka o robnoj razmjeni unutar EU-a, koji su do tada preuzimani automatski putem e-carinskih deklaracija. Stoga je u države članice EU-a uveden Intrastat sustav, koji služi za prikupljanje statističkih podataka o robnoj razmjeni unutar EU-a, pri čemu tražene podatke dostavljaju direktno gospodarstvenici putem statističkog Intrastat obrasca.

Kroz seminar želimo prikazati kako se popunjava Intrastat izvještaj te kako slanje Intrastat izvještaja u Intrastat sustav učiniti što uspješnijim. Mnogobrojne točke iz programa bit će popraćene primjerima iz konkretnih situacija u praksi sa slikovnim i tekstualnim pojašnjenjima.

Namjena

Seminar je namijenjen svim poslovnim subjektima u Hrvatskoj koji su obvezni podnositi mjesečne Intrastat izvještaje, svim potencijalno novim obveznicima Intrastat izvještavanja i gospodarstvenicima koji se bave robnom razmjenom s drugim državama članicama EU, a žele se na vrijeme informirati o svim obvezama s osnove Intrastata. Također, namijenjen je i svim deklarantima koji podnose Intrastat izvještaje u ime izvještajnih jedinica. Robna razmjena s drugim državama članicama EU uključuje: kupoprodajne transakcije robom unutar EU, poslove oplemenjivanja, prodaju na daljinu, građevinski projekti unutar EU, robu namijenjenu konsignacijskoj prodaji, robu koja se isporučuje na call-off skladišta, itd.

Način realizacije

Predavanje s PPT prezentacijom i primjeri iz prakse.

Iz programa seminara

I. Osnove Intrastat sustava

 • Osnovne informacije o Intrastat sustavu
 • Povezanost Intrastat sustava s poreznim podacima
 • Izvještajne jedinice, obuhvat istraživanja,
 • Vrste Intrastat obrazaca
 • Vrijednost robe
 • Vrste prometa

II. Metodologija u praksi

 • Kako i što izvještavati za Intrastat sustav
 • Gratis roba, uzorci i reklamni materijal
 • Prodaja na daljinu
 • Softver i licence
 • Operativni i financijski leasing
 • Tranzit
 • Quasi tranzit

Vrijeme

srijeda, 17.6.2020. od 10:00 do 12:00

Mjesto

platforma ZOOM

Kotizacija

500,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.