Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Vođenje prodajnog tima

Svrha seminara

U modernom poslovanju sve više faktora utječe na uspješnost kompanije. Danas više nije dovoljno biti prisutan na tržištu, potrebno je razvijati svoje kupce kako bi i naš opstanak bio osiguran. Služba prodaje ima najteži zadatak, a to je graditi više nego dobre odnose s kupcima uz istovremeno maksimiziranje prihoda. Vođenje prodajnog tima iziskuje napore na više polja odjednom: ispunjavanje prodajnih planova, proaktivnost na tržištu, odnosi u prodajnom timu, stvaranje prodajne politike, postprodajne aktivnosti ispunjavanju samo dio radnog dana voditelja prodaje.

Zadaci voditelja prodaje bit će u ovom seminaru prezentirani po fazama koje su primjenjive bilo u slučaju formiranja novog tima ili nove prodajne politike, bilo u slučaju tima s već postavljenom organizacijom. 

Namjena

Direktorima i voditeljima prodaje

Način realizacije

PP prezentacija, vježbe.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza 15 min.)
od 13:00 do 14:00 pauza
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

  • izrada prodajne strategije i primjena prodajnih taktika
  • izrada i provođenje planova prodaje te uspješno izvještavanje
  • vođenje i provođenje prodajnih kampanja
  • izgradnja odnosa s postojećim i novim kupcima
  • vođenje VIP klijenata
  • motivacija prodavača i izbjegavanje sukoba među prodavačima
  • kreiranje cjenovne politike i kalkulacije prodajnih cijena
  • sastavljanje ponuda i ugovora 
  • upravljanje reklamacijama 

Vrijeme

utorak, 21.5.2013. od 9:00 do 16:30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uključen PDV.