Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Vođenje problematičnih suradnika

Predavač

Petra Grabušić

Svrha seminara

Problematičan suradnik predstavlja dodatni teret za vođu, ali istovremeno negativno utječe i na vlastitu produktivnost, a time i na nezadovoljstvo i učinkovitost ostalih suradnika. Takvim se odnosom narušava organizacijska klima. A neriješeni sukobi u organizaciji donose više štete od loših poslovnih odluka. Stoga nije teško zaključiti kako je dobar odnos s ljudima koji nas okružuju jedna od najvažnijih stvari u privatnom životu svakog čovjeka, a posebno se odražava na uspjeh u profesionalnom životu. Vođa i suradnici su u neraskidivoj međuovisnosti jer koliko god uspjeh vođe ovisi o radu suradnika, toliko i rad voditelja ima izravnog utjecaja na rad suradnika te ujedno uvjetuje problematično vladanje zaposlenih. Vođenje može predstavljati užitak ako su ljudi vrijedni, oduševljeni i preuzimaju odgovornost, ali u realnom životu nije uvijek tako. Zbog toga je pravi izazov voditi lijene, destruktivne, konfliktne i zahtjevne suradnike. Zadatak je zato svakog vođe da prepozna takve suradnike, da osjeti i osvijesti njihove slabe točke, da nađe načine kako smanjiti napetosti i riješiti konflikte te da od "pobunjenika" stvori suradnika koji će motivirano ostvarivati postavljene ciljeve i zadatke.

Svrha seminara je utvrditi u kolikoj mjeri radna uspješnost korelira sa sukobima u organizaciji, sukobi imaju vrlo mjerljiv financijski učinak na organizaciju, trošak koji uzrokuju može se smanjiti. Osim financijskih, konflikti imaju i mnoge negativne posljedice: gubitak radnog vremena, porast bolovanja i izostanaka s posla, borba između članova postaje važnija od uspješno obavljenog posla. Sami po sebi sukobi nisu negativni ili destruktivni, ali su posljedice često takve. Oni izazivaju negativne osjećaje poput agresije, ljutnje ili tuge. Svaka od tih emocija nas blokira i čini manje sposobnima za realno sagledavanje sukoba i izlazak iz njega. Stoga je jedna od najboljih investicija organizacije naučiti i primijeniti vještine: upravljanja, rješavanja sukoba, sprječavanja sukoba.

Namjena

Seminar je namijenjen menadžerima svih razina koji u svojoj organizaciji žele imati uspješan tim.

Način realizacije

Kombinacije kratkih teoretskih dijelova i različitih vježbi, video - feedbacka i igranja uloga.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

Kako prepoznati i voditi problematičnoga suradnika?

 • Šest vrsta "teških" suradnika
 • Okidači za stvaranje problematičnih suradnika i posljedice za tvrtku
 • Utječu li na problematičnost starost, motivacija, vrijednosti i stil vođenja?
 • U kolikoj mjeri međugeneracijske razlike utječu na ponašanje i uzrokuju problematično vladanje?
 • Pet najvećih grešaka vođe koje dovode do stvaranja tenzija i "teških"suradnika
 • Kako slomiti otpor i upravljati "teškim" osobama
 • Nove uloge za vođe visokoučinkovitih radnih skupina
 • Situacijsko vođenje - sposobnost prilagođavanja liderskog stila potrebama određene situacije i individualnog zaposlenika
 • Sredstva i tehnike vođenja "teškog" suradnika

Tko su i što je cilj teških suradnika?

 • Što je ljutnja?
 • Uzroci nastajanja ljutnje i disfunkcionalnog sukoba u timu
 • Okidači za ljutnju

Kako komunicirati s "teškim" suradnikom?

 • Selfmanagement - kako upravljati svojim reakcijama i kontrolirati bijes za vrijeme verbalnog napada
 • Wordsmanagement - upravljanje pozitivnom retorikom u konfliktnoj situaciji
 • Kako na "meki" način reći "tvrde" i teške stvari?
 • Kako kritizirati "teškog" suradnika, a da vas čuje i prihvati konstruktivnu kritiku te ostane motiviran?

Kako neutralizirati "teškog" suradnika i kanalizirati razgovor i suradnju prema win-win ishodu?

 • Četiri pristupa rješavanju konflikta
 • Kako se ponašati s "teškim" ljudima?

Pet koraka u pretvaranju "teškog" suradnika i protivnika  u motiviranog suradnika:

 • Upravljanje vlastitim emocijama
 • Smirivanje njegovih emocija
 • Promijenite igru
 • Zlatni most - olakšajte im da kažu "Da"
 • Otežajte im da izgovore"Ne"

Glavne mogućnosti za menadžere u pokušajima pretvaranja pojedinaca u timske igrače

 • Stvaranje kulture pogodne za timski rad
 • Timovi i poslovna strategija
 • Zašto organizacije imaju poteškoće s timovima
 • Vizija, vrijednosti, misija i strategija
 • Dinamika tima
 • Nove uloge za vođe visokoučinkovitih radnih skupina
 • Održavanje timskih sastanaka
 • Držanje poduka timovima i članovima tima
 • Ocjenjivanje tima

Vrijeme

utorak, 19.4.2016. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.