Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Vođenje i razvoj timova – prevladavanje timskih „patologija“

Predavač

Ljiljana Drenški Cvrtila

Svrha seminara

Kažu da se čovjek rađa i umire sam, ali ipak najveći dio svog života provedemo udruženi na razne načine s drugim ljudima. Ako pažljivo proučimo ljude udružene u skupinu koja se zove organizacija, doći ćemo do spoznaja zašto su neke organizacije učinkovitije, inventivnije, homogenije od drugih. Očito je da neke skupine ljudi u organizacijama funkcioniraju bolje i uspješnije te postižu bolje rezultate. Zato se postavlja pitanje – na koji način formirati, razvijati i voditi skupinu ljudi da bi ona bila maksimalno učinkovita?

Brojna istraživanja skupina ljudi u organizacijama došla su do spoznaja da uobičajene radne skupine mogu biti uspješne, ali rijetko dostižu uspješnost i učinkovitost skupine nazvane (sportskim rječnikom) – TIMOM. Dakle, TIM je mala skupina ljudi koji predano rade na zajedničkim ciljevima i koji usklađeno djeluju da bi ih ostvarili. Pri tome svi u skupini imaju specifičnu, ali ravnopravnu ulogu. U timskoj socijalnoj dinamici uočava se snažna motiviranost, jaka grupna kohezija, otvorena komunikacija i timski entuzijazam.

Cilj ove radionice je omogućiti sudionicima uvid u procese i dinamiku razvoja uspješnih timova te ključne faktore vođenja tima kroz izazove funkcioniranja u grupi. Isto tako, sudionici će se upoznati s najčešćim timskim disfunkcijama, alatima za njihovu detekciju te mogućnostima i načinima njihovog prevladavanja

Po završetku radionici sudionici će:

Poznavati mogućnosti i prednosti timskog načina rada

Naučiti bitne aspekte osnivanja tima

Razumjeti proces i faze razvoja tima

Osvijestiti specifičnosti timske komunikacije

Moći prepoznati vlastitu dominantnu timsku ulogu kao i timske uloge članova svojih timova koristeći Upitnik za identifikaciju timskih uloga

Prepoznati timske „patologije“ te usvojiti metodologiju njihovog sprečavanja i prevladavanja

Namjena

Trening je namijenjen sadašnjim ili budućim članovima ili voditeljima timova kao i svim drugim osobama zainteresiranim za temu

Način realizacije

Radionica je interaktivna. Izmjenjuju se kratka predavanja, grupni rad, diskusija, popunjavanje upitnika, a očekuje se aktivno sudjelovanje polaznika kako bi se razmijenila iskustva, postavljala pitanja te kako bi se učilo na konkretnim primjerima iz prakse.

Iz programa seminara

Osnivanje tima

 • Razlika između tima i radne grupe – prednosti i nedostaci
 • Kada i zašto (ni)je potrebno graditi tim?

Faze razvoja tima

 • Razlozi za osnivanje tima
 • Koga „pozvati“ u tim?
 • Kako postaviti strategiju i timske ciljeve?
 • Kako timovi „prirodno“ rastu i razvijaju se?
 • Kroz koje faze tim prolazi tijekom vremena?
 • Kako prevladati zastoje u razvoju tima?

Timske uloge – Belbinova matrica timskih uloga – osobine, jake i slabe strane

 • Primjena i analiza  upitnika za identifikaciju timskih uloga

Osobitosti timske komunikacije

 • Kakva je zdrava timska komunikacija?
 • Kako osigurati uvjete za zdravu komunikaciju?
 • Kako rješavati konflikte unutar tima?
 • Što su konstruktivni konflikti i kako mogu doprinijeti postizanju timskih ciljeva?

Specifičnosti uloge vođe tima

 • Što se očekuje od vođe tima?
 • Kako biti autentičan vođa kojeg će ljudi slijediti?

Detekcija tipičnih timskih disfunkcija

 • Na koje sve načine timovi mogu biti disfunkcionalni?
 • Kako identificirati i „liječiti“  timske „patologije“?

Strategije za prevladavanje poremećaja u timskom radu

Vrijeme

četvrtak, 19.10.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.