Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Vještina pisanja i pravopis

Svrha seminara

U današnjem je poslovnom okruženju kvalitetna pisana komunikacija od iznimne važnosti.  Danas, puno više nego prije 20-ak godina, komuniciramo pisanim putem, svakodnevno pišemo i čitamo mnoštvo e-mail poruka, pišemo objave o proizvodima i uslugama za medije, pišemo tekstove za internetske stranice tvrtke u kojoj smo zaposleni, zatim ponude, prezentacije, tekstove za promotivne materijale, odgovaramo na pisma klijenata...  Jezik kojim se obraćamo klijentima - kupcima naših proizvoda i usluga - znatno utječe na ishod prihvaćanja ili odbijana naše ponude. Ponuda koja je sadržajno, gramatički i pravopisno ispravna ima veću vjerodostojnost od ponude u kojoj se nalaze pogreške. Jezičnom pravilnošću svojim klijentima pokazujemo poštovanje i predstavljamo se kao ozbiljna tvrtka.  Svrha je seminara unaprijediti pisanu komunikaciju kod sudionika seminara i upozoriti na najčešće pogreške u pisanoj komunikaciji te upoznati polaznike s važnošću poznavanja jezičnih i pravopisnih pravila za ovladavanje jezičnom djelatnošću pisanja.

Namjena

Svima koji u radu u pisanom obliku komuniciraju s medijima, poslovnim partnerima, klijentima, novinarima, urednicima, svima koji žele unaprijediti vještinu pisanja, svima koji žele podići razinu jezične kulture.

Način realizacije

Interaktivna radionica

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

Polaznici će biti upoznati s djelatnošću (vještinom) pisanja i razlikama u odnosu na djelatnost (vještinu) govorenja, s obilježjima pisanog teksta, s jezičnim i pravopisnim pravilima (pisanjem velikog i malog slova, pisanjem glasova i glasovnih skupina (č/ć, dž/đ, ije/je), pisanjem stranih riječi, pisanjem rečeničnih i pravopisnih znakova, sastavljenim i rastavljenim pisanjem riječi, pisanjem kratica itd.), odstupanjima od pravopisnih pravila, uzrocima odstupanja, s posljedicama pravopisnih odstupanja, s važnošću kontrole, dorađivanja i ispravljanja teksta i na sadržajnoj i na jezičnoj razini. Na konkretnim primjerima kraćih tekstova pisanih poslovnim, novinarskim i znanstvenim funkcionalnim stilom polaznici će se moći upoznati s najčešćim pravopisnim odstupanjima i njihovim ispravljanjem. 

Vrijeme

četvrtak, 18.10.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu su uključeni napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.