Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Verbalna samoobrana i postavljanje granica u poslovnom okruženju

Predavač

Snježana Kupres

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 12

Međuljudski odnosi i komunikacija među najvažnijim su aspektima kvalitete poslovne suradnje i radne atmosfere, a time i produktivnosti i efikasnosti. Suočeni s otvorenom ili prikrivenom agresijom, porugom, kriticizmom, borbom za moć... mnogi ljudi ne znaju kako kvalitetno reagirati pa pribjegavaju nezrelom ponašanju obično naučenom od rane obitelji, ili izgube samopouzdanje i povuku se.

Svatko ima iskustva različitih riješenih i nerazriješenih nesporazuma, ili mišljenja drugih ljudi koje saznaje prekasno i posredno. Ponekad bi važne stvari mogle biti razjašnjene i nesporazumi izbjegnuti da se prepoznalo problem, ili pravilno protumačile riječi druge osobe, ili našle prave riječi kojima bismo objasnili svoj stav, ali, kao i kod mnogih drugih istinski važnih aspekata života, rijetko si priuštimo uzeti vremena za to. No upravo ove navike su među najvažnijima, kako u poslovnom, tako u privatnom životu.

‘Spontane’ i automatske reakcije, oni odgovori i ponašanje koji izađu iz nas prije nego što razmislimo, gotovo prije nego što i primijetimo, često su naučeni obrambeni mehanizmi, ili načini izražavanja naučeni od okoline, a ne istinska i promišljena komunikacija koja stvarno izražava ono što jesmo. Važno je naučiti ne reagirati automatski nego izraziti se na najbolji mogući način kako bi i u drugima potaknuli ono najbolje.

Isto tako, važno je znati prevenirati moguće sukobe, ali i pripremati se za njih kako vas ne bi iznenadili i zatekli. Ovaj seminar obuhvaća pripremu i suočavanje s cijelim spektrom različitih ljudi i situacija: od benignih nesporazuma pa do svjesne agresije i manipulacije.

Tema ovog seminara je kako ostati u resursnom stanju i ponašati se odraslo i konstruktivno radi dugoročnog razvoja kvalitetnih odnosa i povjerenja, a time i boljih poslovnih rezultata. Seminar je usmjeren na iskustveno učenje i praktične primjere.

Namjena

Seminar je namijenjen stručnjacima za ljudske resurse, managerima, poslodavcima, zaposlenicima i svima koji žele bolju atmosferu i kvalitetnije odnose u poslovnom okruženju.

Način realizacije

Interaktivno predavanje, primjeri, diskusija, pitanja.

Iz programa seminara

  • Kako ostati smiren i samopouzdan u konfliktnim situacijama: što manje imamo iskustva s uspješnom komunikacijom te što manje vjerujemo u svoju sposobnost da postavimo granice, to će naši strahovi od konflikta biti jači. Što je jači strah, to je veća vjerojatnost pretjerane i neprimjerene reakcije. Ova tema obuhvaća izgradnju samopouzdanja kroz rad na dobrom odnosu prema sebi, pripremu i praksu.
  • Kako razumjeti svoje osjećaje i zrelo se nositi s njima. U stresnim situacijama lako se bude emocije iz prošlosti te se možemo osjećati i reagirati pomalo poput djeteta (dobna regresija) ili pribjeći modelima ponašanja naučenima od roditelja i drugih ranih mentora. Naravno, posljedice toga su često nepoželjne. Ova tema obuhvaća prepoznavanje dječjih stanja i emocija te kako se vratiti u odraslo stanje uma i komunicirati razumno umjesto instinktivno.
  • Kako razumjeti što se događa u drugim ljudima i njihovu motivaciju: kao i mi sami, i drugi ljudi će lako podleći dobnoj regresiji i nezrelim emocijama. Toga trebamo biti svjesni kako njihovo ponašanje ne bi uzeli osobno. Razumjeti tuđe strahove, osjećaj manje vrijednosti i obrambene mehanizme pomaže nam ne samo da im možemo pristupiti na kvalitetniji način, nego i da se sami osjećamo opuštenije i manje napadnuto.
  • Tipologija teških osobnosti i kako se suočiti sa svakom od njih: agresivnost, uloga žrtve, narcisisti, šutljivci, manipulatori... svaki od tih obrazaca ponašanja ima specifične uzroke, ciljeve i emocionalne procese. Učit ćemo što se događa ispod površine takvog ponašanja, kakve reakcije ne pomažu, a koje mogu pomoći.
  • Kako prepoznati prikrivenu agresiju ili manipulaciju. Manipulacija je vještina prikazivanja neiskrenosti kao iskrenosti. Ponekad samo ton glasa, izraz lica ili kontekst pretvaraju naizgled bezazlenu poruku u verbalni ili emocionalni napad. Takvim suptilnim napadima često se teže oduprijeti nego izravnima, no i to je potrebno. Naučite kako.
  • Kako potaknuti ono najbolje u drugima. Većina ljudi je ipak u biti dobronamjerna, a u sukobe ulazi zbog dječjih emocija, nesporazuma, nakupljenog stresa ili strahova. Znate li s njima komunicirati tako da potaknete njihove dobre strane, možete jednim dijelom i prevenirati moguće sukobe, a drugim ih ublažiti ako se ipak pojave.
  • Kako dati drugoj osobi do znanja da je prešla granice. Mnogi ljudi su previše u strahu ili premalo svjesni osjećaja i potreba drugih ljudi da bi mogli poštovati osobne granice drugih. Neki će i svjesno iskoristiti primijećenu slabost ili popuštanje kod druge osobe. Neki ljudi ne prepoznaju na vrijeme kad su napadnuti ili iskorištavani, a neki to osjećaju, ali ne znaju kako izraziti. No što više trpamo takve situacije pod tepih, to je vjerojatnije da će se one ponavljati i intenzivirati. Mnogi ljudi su navikli dugo vremena gutati frustraciju, da bi na kraju eksplodirali kad je se previše nakupi, pa zatim opet sve ispočetka. Unutar ove teme učit ćemo kako pratiti svoje unutarnje signale i kvalitetno se izraziti u što ranijoj fazi.
  • Prepoznavanje i tumačenje neverbalne komunikacije. Neverbalni govor je taj kroz koji se prenose one najvažnije poruke: ne samo svjesni, a neizraženi osjećaji i misli, nego jednako tako i oni nesvjesni. No mnogi ljudi ga ignoriraju ili ne znaju protumačiti, dok ga neki tumače previše kruto i jednoznačno. Nije važno samo obratiti pažnju i prepoznati neverbalne signale, nego i kvalitetno reagirati na njih. I o tome možete naučiti na ovom seminaru.

Vrijeme

četvrtak, 29.9.2022. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1506,90 HRK
U cijenu nije uračunat PDV. (250 EUR)