Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

UX - stvaranje pozitivnog korisničkog iskustva

Predavač

Korana Simonović

Svrha seminara

User experience u širem kontekstu odnosi se na svaki odnos potrošača/korisnika s proizvodima na tržištu, bilo da se radi o uslugama, proizvodima, kontekstu ili marketinškim rješenjima.

Korisničko iskustvo (UX) predstavlja svaku interakciju korisnika/potrošača s nekim proizvodom ili uslugom. Ono objedinjuje sve aspekte “razmjene” između korisnika i proizvoda/usluge, bilo to online ili offline i neovisno da li je riječ o kliku, o misli ili osjećaju – sve navedeno je dio korisnikovog iskustva.

UX kroz niz procesa potiče razvijanje pozitivnih emocija kod pojedinog korisnika/potrošača koje rezultiraju ukupnim pozitivnim korisničkim iskustvom.

Cilj UX-a je da korisnik ili potrošač doživi određeni proizvod/uslugu na način na koji je ponuditelj to iskustvo za njega kreirao. Posljedično tome, korisnik/potrošač će razviti emocije prema takvom proizvodu/usluzi te će se lakše odlučiti na njihovu konzumaciju, a ponuditelj će istovremeno ostvariti pozitivne poslovne rezultate.

Korisnik je u središtu današnje pažnje proizvođača i prodavača te se proizvodi/usluge često dizajniraju upravo prema korisničkim željama i osjećajima, koji se neprestano i brzo mijenjaju.

UX oblikovanje pomaže da ponuditelj prilagodi svoj produkt pojedinom korisniku kako bi zadovoljio njegove potrošačke potrebe, pobudio pozitivne emocije i time stvorio željeno korisnikovo iskustvo određenog proizvoda/usluge.

Bit svakog korisničkog iskustva je sveobuhvatni i uvijek ljudski usmjereni pozitivni doživljaj.

Na seminaru će polaznici naučiti kako stvoriti jedinstveni UX za svoje korisnike/potrošače, uspješno ga primijeniti u praksi, pratiti njegov razvoj i mjeriti učinke te efikasno upravljati UX procesom i poslovnim ciljevima. Polaznici će usvojiti znanja, vještine i sposobnosti na području UX oblikovanja, od istraživanja podataka i njihove primjene na kreiranje proizvoda/usluge prema pojedinom korisniku/potrošaču, preko promatranja, evaluacije i potrebe promjene u samom korisničkom iskustvu do povezivanja procesa komunikacije različitih odjela tvrtke radi postizanja optimalnog iskustva korisnika.

Nakon seminara moći će se razumjeti proces formiranja osjećaja kod korisnika, analizirati ih te stvoriti idealno pozitivno iskustvo za svoje korisnike.

Namjena

Seminar je namijenjen svim poslovnim ljudima, rukovoditeljima odjela, kreatorima proizvoda ili usluge, marketinškim stručnjacima, dizajnerima, kreatorima reklama, projektnim managerima, zaposlenicima u medijima i svima koji imaju interes prema novim idejama o navedenoj temi.

Način realizacije

PPT prezentacije, case study, grupni rad, mind mapping,

Iz programa seminara

 • Dizajniranje ljudskog iskustva = dobar biznis
 • Ne prodaje se proizvod ili usluga već iskustvo
 • Korisničko iskustvo (UX) je svugdje i u svemu
 • Biznis ciljevi + ciljevi kupca/korisnika
 • Metode i tehnike strukturiranja tijeka user experience (UX) elemenata i follow-up
 • Konceptualizacija user experience (UX) strategija i user experience informacija
 • Strukturiranje mape problema i ishoda, zaključaka i novih ciljeva
 • Cjelovita povezanost marketinga, izrade, dostave i plasiranja proizvoda/usluge
 • Modeli, obrasci i tehnike dizajniranja ljudskog iskustva
 • Integriranje metoda i tehnika kreiranja UX elemenata
 • Upravljanje tempom i tijekom poslovnih procedura prema UX elementima
 • Metode i tehnike organizacije UX sadržaja i poslovnih ciljeva
 • Elementi UX planova (strategija, opseg, struktura, kostur, površina)
 • Integrirana UX strategija
 • Uvod u UX istraživanje

Vrijeme

srijeda, 22.5.2019. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.