Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Uvođenje funkcije kontrolinga u poduzeća

Svrha seminara

Uvođenje kontrolinga jedan je od najsloženijih procesa poduzeća koji  zahtijeva brojne promjene,  no često završi i pravim restrukturiranjem. Odluka o uvođenju kontrolinga obično započinje jednostavnom željom da se proširi repertoar poslovnih izvještaja, no svojim razvojem pokrene lančane reakcije i promjene na mnogo širim segmentima poduzeća.Svrha seminara je razviti konstruktivnu raspravu o ideji uvođenja kontrolinga, o ciljevima koji se time žele ostvariti, motivima i očekivanjima. Posebno važno detektirati gdje su ključne točke zbog kojih uvođenje kontrolinga u praksi ne uspijeva, ili je uspjeh slab. Cilj treninga je također ukazati na klasične pogreške pri izboru ključnih ljudi koji sudjeluju na projektu uvođenja kontrolinga, te kako se te pogreške mogu izbjeći.

Namjena

Namijenjen je svim kontrolerima koji su dobili zadatak formirati odjel kontrolinga, financijašima, računovođama, menadžerima, te vlasnicima koji žele formirati odjel kontrolinga u svom poduzeću. Najveći broj projekata uvođenja funkcija kontrolinga završava neuspjehom upravo zbog nerazumijevanja – što je kontroling tko sve treba sudjelovati u njegovom formiranju, tko u poduzeću treba misliti i raditi kontroling, te kako ga treba organizirati. Sadržaj radionice kreiran je na temelju osobnog iskustva predavačice koja kao konzultant za kontroling svakodnevno radi na implementaciji i razvoju kontroling funkcije u raznim poduzećima.

Način realizacije

Predavanje s interaktivnom PPT prezentacijom, diskusija, radionica - rješavanje zadataka u grupama, analiza prikazanih modela, prikazi iz kontrolerske prakse, prezentacija studije slučajeva.

Raspored seminara

I dio od 09:00 – 13:00 (pauza za kavu 15 min.)
od 13:00 do 14:00 ručak
II dio od 14:00 - 16: 30 (pauza za kavu 15 min.)

Iz programa seminara

 • Preduvjeti  za razvoj kontrolinga
 • Organizacija kontrolinga u poduzeću
 • Razumijevanje funkcije kontrolinga od strane menadžmenta
 • Uvođenje kontrolinga kroz faze – ključna znanja za uspjeh
 • Suradnja sa IT funkcijom, te računovodstvom
 • Zašto su važni misija, vizija i strategija
 • Što je uspjeh i kako ga kroz kontroling mjerimo
 • Upravljanje centrima odgovornosti – kako organizirati centre odgovornosti kako bi se kvalitetno mjerila uspješnost (case study)
 • Što su to „tvrda ekonomska znanja“ i zašto bez njih nema kvalitetnog upravljanja
 • Najčešće upravljačke pogreške iz prakse – kako kriva mjerenja dovode do pogrešnih podataka, a pogrešni podaci do loših informacija (case study)
 • Diskusija; dodatna pitanja polaznika seminara

Vrijeme

utorak, 11.12.2012. od 9,00 do 16,30

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu je uključen ručak, napici, pisani materijali i uvjerenje. U cijenu nije uključen PDV.