Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

User experience i optimizacija konverzija - kako planirati, izraditi i održavati web stranicu koja prodaje?

Predavač

Marko Pačar

Svrha seminara

Broj polaznika je ograničen.

Optimizacija konverzija i User Experience obuhvaćaju skup perspektiva i aktivnosti koje je teško grupirati u jedan unificiran praktičan okvir, stoga je potrebno objasniti što polaznici mogu očekivati od ovog seminara.

Ovaj seminar nije zamišljen kao seminar koji educira o User Experience dizajnu, odnosno bit će minimalno usmjeren na sam dizajn korisničkih elemenata. Njegova primarna svrha je polaznicima dati snažan strateški i operativni okvir koji će im pomoći analizirati svoju postojeću web stranicu, ali i web stranice konkurencije, objektivno analizirati i prioritizirati različite konverzijske elemente te ih uklopiti u širu strategiju razvoja web stranice, a samim time i postaviti okvir za uspostavu procesa optimizacije konverzija. Nakon seminara, polaznik je u stanju samostalno analizirati web stranicu, prepoznati njene elemente, hijerarhiju i međuodnos te prepoznati prostor za nadogradnju ili promjenu.

Seminar će biti fokusiran na praktične primjere - njegov cilj je polaznicima dati snažnu stratešku bazu za razvoj vlastitog sustava optimizacije konverzija i uspostavu vlastitih procesa. Sve teme će biti potkrepljenje brojnim primjerima, kako iz predavačevog osobnog iskustva, tako i iz raznih industrija. Najbolje učenje je kroz praktične primjere, stoga ćemo nastojati održati razinu suhoparne teorije na minimumu i čitavo gradivo obogatiti brojnim primjerima.

Seminar je usmjeren strateškoj edukaciji koja će polaznike educirati o tome kako analizi ne pristupati paušalno već kako sastaviti konkretan strateški okvir analize, optimizacije i implementacije s ciljem optimizacije konverzija. Polaznici će naučiti kako postaviti strategiju u konkretan praktičan okvir, kako komunicirati s drugima koji su uključeni u proces optimizacije konverzija te kako se pobrinuti da želje i rezultati analize budu implementirani.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji žele poboljšati rezultate svog online poslovanja optimizacijom web stranica. Namijenjen je svima onima koji žele naučiti kako saznati više o svojim posjetiteljima, kako ih grupirati prema obrascima ponašanja te kako promjenom različitih elemenata - od hijerarhije vizualnih elemenata pa sve do sadržaja, zadovoljiti njihove potrebe. Pojednostavljeno - seminar je namijenjen svima koji žele svoju web stranicu pretvoriti u korisniju, kvalitetniju, informativniju i intuitivniju verziju svoje postojeće web stranice te time pozitivno utjecati na svoje poslovne rezultate. S obzirom na to da seminar pokriva tehničke i netehničke aspekte optimizacije, on je pogodan za sve koji direktno ili indirektno sudjeluju u procesu održavanja i unapređivanja web stranica, odnosno jednako je namijenjen web dizajnerima kao i managerima te zaposlenima u marketinškim odjelima, ali i svima koji samostalno žele pokrenuti ili unaprijediti rezultate postojećeg online posla.

Način realizacije

Polaznici seminara ne moraju raditi nikakve pripreme za predavanje, ali za maksimalnu iskoristivost seminara, preporučuje se da komunikacija bude dvosmjerna kako bi predavanje bilo dinamičnije i korisnije. Stoga se preporučuje da polaznici dođu s barem jednim problemom s kojim se njihova web stranica susreće kako bi taj problem uzeli kao primjer i na njemu demonstrirali vezani dio gradiva, ali i napravili korak u rješavanju samog problema.

Iz programa seminara

I. Analiza web stranica

 • Heurističke i ad-hoc analize - “brzopotezna analiza” na temelju strukturiranog pristupa - kako izraditi inicijalnu analizu i iz nje izraditi bazu za daljnje aktivnosti?
 • Korištenje LIFT modela za analizu konverzijskih elemenata - kako prepoznati i analizirati inhibitore i generatore spremnosti na konverziju?
 • Novo vs. staro - kako pristupiti analizi kod izrade nove web stranice, a kako kod redizajna postojeće?

II. Priprema

 • Postavljanje ciljeva - definiranje bitnih interakcija, njihova prioritizacija i postavljanje kriterija uspješnosti optimizacije
 • Postavljanje hipoteza - postavljanje očekivanih ishoda kao preduvjet provođenja eksperimenata i testiranja
 • User persona - izrada korisničkih persona na temelju analize i poslovnih podataka
 • Segmentacija user persona - segmentiranje posjetitelja prema razini namjere posjetitelja - kako prepoznati što posjetitelji žele i kako web stranicu strukturirati prema različitim kategorijama njihovih želja?
 • Primjeri i kategorije user persona - kako redefinirati shvaćanje user persone, smanjiti nejasnoće i kategorizirati ih prema njihovim i našim očekivanjima od web stranice?
 • User journey - razumijevanje, mapiranje i planiranje svih razina interakcije s web stranicom
 • Razrada user journeya - kako sastaviti korisničko putovanje i usuglasiti ga s informacijskom arhitekturom web stranice?
 • Services blueprint - mapiranje organizacijskih poslovnih procesa kako bi bili usuglašeni s user journeyem na web stranici
 • User intent i kategorije korisničke namjere - zašto ljudi dolaze na web stranicu, što očekuju od nje i kako im se prilagoditi?
 • Mapiranje korisničke namjere - prilagođavanje različitih vrsta sadržaja pripadajućoj kategoriji korisničke namjere
 • User case strategija - kako prepoznati različite situacije korištenja proizvoda/usluge i na temelju toga izgraditi strategiju razvoja web stranice i usluga?

III. Optimizacija

 • Prioritizacija optimizacije - kako se snaći u šumovima i odabrati elemente koji su prioritetni za optimizaciju?
 • See, think, do, care i RACE modeli - korištenje STDC i RACE marketinških modela za praćenje, planiranje i reviziju optimizacije web stranica
 • Izgradnja vlastitog modela optimizacije - kako ne donositi odluke nasumično već izgraditi vlastiti model i proces?
 • Mapiranje korisničke namjere - prilagođavanje različitih vrsta sadržaja pripadajućoj kategoriji korisničke namjere
 • Use case strategija - kako prepoznati različite situacije korištenja proizvoda/usluge i na temelju toga izgraditi strategiju razvoja web stranice i usluga?
 • User case optimizacija - podjela kategorija sadržaja na sadržaj koji je orijentiran na uslugu i sadržaj koji je orijentiran na problem koji se rješava

IV. Testiranje

 • Eksperimentiranje i provjera hipoteza - kako testirati postavljene hipoteze i raditi iteracije na temelju dobivenih podataka?
 • Feedback loop - kako rezultate testiranja uklopiti u sustav povratnih informacija i na temelju toga implementirati potrebne izmjene?

V. Korisni savjeti

 • Call-to-action elementi - analiza, strategija i optimizacija call to action elemenata
 • USP elementi - kako ispravno dizajnirati USP elemente i kako ih prikazati?
 • Landing stranice - elementi uspješne landing stranice
 • Komunikacija s dizajnerima i developerima - definiranje projekta i redovna komunikacija
 • Primjeri uspješnih i neuspješnih landing stranica
 • SEO i optimizacija konverzija - kako uklopiti SEO strategiju u širu strategiju optimizacije konverzija?

Vrijeme

četvrtak, 24.2.2022. od 09:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.