Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje rizicima u javnom sektoru

Predavač

stručnjaci iz Ministarstva financija

Svrha seminara

Broj sudionika je ograničen: 10

Objasniti koncept upravljanja rizicima u javnom sektoru s osvrtom na Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru. Razraditi faze procesa od identifikacije ciljeva institucije, procjene učinka i vjerojatnosti, određivanja mjera za postupanje s rizicima te praćenje provedbe i izvješćivanja. U vježbama s polaznicima razraditi logiku identifikacije glavnih rizika na primjerima iz prakse.

Namjena

Obzirom da je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru propisana obveza uspostave sustava upravljanja rizicima na razini korisnika proračuna seminar je namijenjen rukovodećim službenicima koji rade na poslovima planiranja, izvršenja ili nadzora poslovanja institucija u javnom sektoru.

Način realizacije

PPT prezentacija, vježbe i praktični primjeri.

Iz programa seminara

  • Postavljanje ciljeva kao preduvjet upravljanja rizicima
  • Opis procesa upravljanja rizicima s osvrtom na Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru
  • Vježbe identifikacije rizika na primjerima (izrada financijskog plana, javna nabava, izobrazba službenika, upravljanje imovinom…)

Vrijeme

četvrtak, 24.9.2020. do 9:00 do 13:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1000,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.