Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje promjenama – Kako izgraditi tim koji će biti potpora organizaciji u procesu promjene

Predavač

Petra Grabušić

Svrha seminara

„Stalna na tom svijetu samo mijena jest“, rekao je Petar Preradović ne sluteći da će ova stara izreka sve više dobivati na značenju. Svakodnevno svjedočimo brojnim promjenama, kako u okolini, tako i u organizacijama, te je gotovo nemoguće poslovati, a ni živjeti ako nismo u stanju prilagoditi im se. Mijenjaju se tehnologije, procesi, ljudi, metode, teorije, ideje, a sve te promjene utječu na način kako obavljamo svakodnevne zadatke i živimo naše živote. Malo je onih koji s odobravanjem prihvaćaju promjene i spremni su aktivno sudjelovati u njihovu provođenju. Najčešće kod zaposlenika nailazimo na otpor prema promjenama, što često onemogućava njihovu provedbu i znatno može utjecati na produljenje samog procesa i konačan ishod.

Cilj je ove radionice sudionicima omogućiti korištenje vještina važnih u procesu promjene, a koje će im omogućiti efikasno uvođenje promjena tako da budu što lakše prihvaćene u organizacijama. Također će ovladati setom alata za provedbu procesa promjene kao i utjecaja na prihvaćanje promjene. 

Po završetku ove radionice, sudionici će:

Znati primijeniti korake u pripremi strategije promjene te izgraditi podršku promjenama u organizacijama

Razumjeti individualne motivatore u procesu promjene

Koristiti komponente nužne za razvoj procesa upravljanja promjenom, razvoj komunikacijskih planova te primjenu strategije

Razviti strategije prikupljanja podataka, rješavanja problema i pitanja, procjene mogućnosti i prilagodbe smjernica

Usvojiti metode vođenja sastanaka na temu statusa procesa promjene

Koristiti metode utjecaja na ljude koje će im omogućiti prilagodbu i prihvaćanje promjene vodeći računa kako o emocijama, tako i o činjenicama

Osvijestiti važnost otpora i fleksibilnosti u kontekstu promjene

Namjena

Trening je namijenjen visokom i srednjem menadžmentu, vlasnicima malih i srednjih tvrtki, te svima koji žele osobnu učinkovitost i odnose s drugima podići na višu razinu.

Način realizacije

Trening je interaktivan te se provodi manjim dijelom pomoću power point prezentacije, a većim dijelom radi se praktično na konkretnim i aktualnim primjerima iz prakse, kroz radionice te popunjavanje upitnika i obrazaca, a koje naknadno mogu primijeniti u svakodnevnom radu.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Priprema za promjenu

 • Definiranje strategije
 • Izgradnja tima

II. Važnost promjene na individualnoj razini

 • „What's in it for me?“ – Zašto je to meni važno?
 • Izgradnja potpore

III. Razumijevanje promjene

 • Utjecaj na promjenu
 • Zajedničke reakcije na promjenu
 • Alati za provođenje procesa promjene

IV. Upravljanje promjenom

 • Priprema i planiranje
 • Delegiranje
 • Kanali komunikacije
 • Suočavanje s otporom

V. Zadobivanje potpore

 • Prikupljanje podataka
 • Identifikacija problema i pitanja
 • Evaluacija i prilagodba

VI. Davanje vrijednosti procesu

 • Vođenje sastanaka na temu statusa procesa promjene
 • Slavljenje brzih rezultata
 • Informiranje o rezultatima i koristima

VII. Pridobivanje ljudi na svoju stranu

 • Važnost emocija
 • Predočavanje činjenica

VIII. Stvaranje otpora

 • Što znači otpor prema promjeni?
 • Zašto je to važno?
 • Pet jednostavnih koraka za menadžera i pojedinca

IX. Izgradnja fleksibilnog okruženja

 • Što je fleksibilnost?
 • Zašto je važna?
 • Pet jednostavnih koraka za menadžera i pojedinca

Vrijeme

petak, 29.9.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.