Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje projektima

Predavač

Vladimir Skendrović

Svrha seminara

Projekti su pokretači promjena u današnjem svijetu, jer pokreću razvoj novih proizvoda i usluga, potiču investicije i širenje poslovanja, potiču razvoj sposobnosti i implementaciju novih proizvoda i usluga te novu generaciju infrastrukture. Projektni menadžment nametnuo se kao vodeća metoda za uvođenje promjena na svjetskoj razini, a projektni menadžeri predvodnici su na tom putu. Projekti počinju i završavaju s ljudima i kompetentna provedba je ključna za uspjeh svakog projekta. Upravljanje projektima se razlikuje od upravljanja stalnim procesima, jer svaki projekt ima ograničeno trajanje za koje vrijeme se nastoje postići ciljevi projekta u uvjetima ograničenih resursa i vremena. Projekt treba osmisliti, definirati, procijeniti rizike, osigurati resurse, planirati i kontrolirati izvršenje, te valorizirati postignute rezultate. Sve to zahtijeva organizirani tim stručnih ljudi rukovođenih voditeljem projekta. Zbog toga je vođenje projekata vještina koja zahtijeva široki raspon znanja iz tehničkih, organizacijskih, pravnih, financijskih i socioloških područja te poznavanje i korištenje upravljačkih alata baziranih na informatičkoj tehnologiji.

Polaznici će se upoznati s osnovnim pojmovima u području projekata i upravljanja projektima te usvojiti osnovna znanja u strukturiranju projekta i projektne organizacije, planiranju i praćenju realizacije projekta, upravljanju projektnim rizicima, timskom radu, metodama i tehnikama upravljanja projektima te postupku certifikacije voditelja projekata.

Namjena

Seminar je namijenjen voditeljima projekata i članovima projektnih timova, njihovim nadređenim i rukovodećim strukturama koji upravljaju projektima sa strateške razine, korisnicima projekata i svim zainteresiranim osobama.

Način realizacije

PPT prezentacije i interaktivna radionica.

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

I. Upravljanje projektima

 • Životni ciklus i faze projekta
 • Struktura projekta
 • Organizacijske strukture

II. Međunarodni standardi upravljanja projektima

 • Standard ISO 21500
 • Individual Competence Baseline verzija 4 (IPMA)
 • Project Management Book of Knowledge verzija 5 (PMI)

III. Metode i tehnike u upravljanju projektima

 • Planiranje i kontrola projekata
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje promjenama

IV. Upravljanje projektnim rizicima

 • Rizik i neizvjesnost
 • Upravljanje rizicima
 • Dokumentiranje – registar rizika

V. Voditelj projekta

 • Menadžment
 • Timski rad
 • Komunikacija u projektu

VI. Certifikacija voditelja projekata

 • Međunarodni certifikati voditelja projekata
 • 4-stupanjski sustav certifikacije IPMA
 • Postupak certifikacije

Vrijeme

srijeda, 26.4.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.