Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje prodajom kroz brojke

Predavač

Boris Vulić

Svrha seminara

Što Vam je veći problem: odrediti cijene ili odrediti popuste na te cijene?

Povećate li cijenu 3%, bi li to ugrozilo Vašu konkurentnost i smanjilo prodaju ili bi više zaradili?

Pokrenuli biste projekt, ali nemate podataka. Kako izračunati isplativost projekta kad imate premalo informacija?

U modernom poslovanju sve više faktora utječe na uspješnost kompanije. Poduzetnik ili njegova služba prodaje ima najteži zadatak, a to je maksimiziranje prihoda uz njegovanje odličnih odnosa s kupcima. Pojedinačno gledano, prodaja je jedna od najodgovornijih funkcija u firmi za postizanje pozitivnih rezultata. Uz ovladavanje područja „soft skills“ u koje ulaze vještine motivacije suradnika, socijalne vještine, komunikacijske i prezentacijske vještine, voditelj prodaje svakako mora imati znanje iz područja „hard skills“. Naziv „Hard skills“ primjenjujemo na skupinu znanja i vještina pomoću kojih donosimo odluke koje se oslanjaju na brojeve i računanje. Možemo ih primijeniti na sva područja u poslovanju koja ne ostavljamo intuiciji ili osobnim karakteristikama.

Poduzetnik ili voditelj prodaje se svakodnevno susreće s izazovima poput kreiranja prodajnih planova, određivanja prodajnog budžeta ili izračuna troška prodaje. Naročit izazov čine razne kalkulacije. Za kalkulaciju prodajnih cijena često nemamo sve podatke. Prepisati cijene od konkurencije i smanjiti ih za 5% realno nema smisla. Što ako je konkurencija krivo izračunala? Kako izračunati, a kako odrediti prodajnu cijenu te kako planski odrediti popuste, dio je znanja koje će polaznik moći koristiti već idući radni dan.

Nakon cijena najčešće računamo isplativost projekta. Isplati li nam se ulaziti u nove prodajne kategorije, na novi teritorij ili u novu tržišnu nišu? Za koliko nam se to novaca i vremena isplati?

Na ovom će seminaru biti razjašnjene, korak po korak, kalkulacije kad nam je većina informacija dostupna te kako informacije pretvoriti u elemente jednadžbe da bismo dobili uvid u budućnost.

Na seminaru će biti prikazano korak po korak, kalkulacija kad imamo sjajnu ideju i OSJEĆAMO da bi TO moglo uroditi bogatim plodom, a nemamo gotovo niti jednog podatka za ikakav izračun.

Obrađene su kalkulacije u veleprodaji, maloprodaji, ugostiteljstvu i prodaji usluga.

Namjena

Seminar je namijenjen svima koji kalkuliraju i planiraju prihode, određuju cijene i rabate, odlučuju o prodajnim strategijama, donose poslovne odluke zasnovane na izračunima.

Način realizacije

PP prezentacija te grupne i pojedinačne vježbe

Raspored seminara

I dio od 09:00 do 12:15 (pauza 15 min.)
od 12:15 do 13:15 ručak je organiziran u hotelu Sheraton
II dio od 13:15 do 16:00 (pauza 15 min.)

Iz programa seminara

 • Elementi poslovnog plana
  • Operativni plan
  • Financijski plan
 • Vrste kupaca: koji su Vaši?
 • Motivi kupaca i prilagođavanje Vaših prodajnih strategija tim motivima
 • Izrada prodajnih strategija
 • Sadržaj financijskog plana
  • Novčani proračun
  • Plan očekivanih primitaka i izdataka
  • Plan investicija
 • Sadržaj operativnog plana
  • Kreiranje plana prodaje
  • Izrada plana zapošljavanja
  • Izrada plana distribucije
 • Kreiranje plana prodaje
  • Određivanje količina
  • Određivanje jedinične cijene
  • Životni ciklus proizvoda
  • Količinski i financijski plan prodaje
  • Plan rada prodavača / komercijalista
  • Ocjenjivanje prodavača na realnim postavkama
  • Planiranje prodajnog budžeta
 • Kalkulacije cijena
  • Jednostavna kalkulacija
  • Elementi složene kalkulacije
 • Kreiranje cjenovne politike
 • Određivanje cijena
  • U veleprodaji
  • U maloprodaji
  • U prodaji usluga
 • Planski sustav popusta na cijenu prema kupcima, klijentima i mušterijama
  • Politika davanja popusta
  • Iznos popusta
 • Izračun isplativosti projekta ili investicije
  • Otkud početi - računati ili procijeniti
  • Određivanje budžeta: nabavnog, marketinškog, troška prodaje
 • Uspješno izvještavanje samome sebi. I drugima.

Vrijeme

petak, 17.2.2017. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1390,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.