Mapa znanja

Arhiva seminara

Naziv seminara

Upravljanje kriznim situacijama

Predavač

Jasenka Gojšić

Svrha seminara

Danas ima malo ljudi koji intuitivno i iskustveno ne razumiju što znači biti u kriznoj situaciji. Borba, bijeg ili zamrzavanje  jesu prirodni, no u današnjim kriznim situacijama nisu odgovarajući odgovori. Pa kako onda dočekati nove krizne situacije, na koji način se pripremiti za njih i što učiniti nakon što je situacija sanirana, da u nama kao pojedincima i u kolektivu ne ostane trauma? Svrha ove radionice je dati odgovore na ta pitanja, podići razinu tolerancije i potaknuti razvoj otpornosti ljudi i zajednica.

Namjena

Radionica je namijenjena prvenstveno liderima, voditeljima i koordinatorima, no pomoći će svima koji dođu sa svojim konkretnim primjerom, da nauče kako dočekati, preživjeti i preboljeti krize.

Način realizacije

Na ovoj radionici radit ćemo na korektnim primjerima sudionika radionice, razumijevanju ljudskih reakcija, i na uvježbavanju boljih načina nošenja s kriznim situacijama.

Iz programa seminara

 • Kriza: neke definicije i osobna iskustva
 • Kako pripremiti ljude za krizne situacije?
 • U krizi - jesu li prirodne reakcije (borba, bijeg ili smrzavanje) korisne ili štetne?
  • Upravljanje sobom
  • Upravljanje drugima
  • Upravljanje organizacijskim procesima
  • Utjecaj na dionike i javno mijenje
 • Nakon krize

Vrijeme

petak, 21.5.2021. od 9:00 do 16:00

Mjesto

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kotizacija

1490,00 HRK
U cijenu nije uračunat PDV.